• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Person- och överfallslarm – trygghet, säkerhet och personlig integritet

Vi kommer se ett ökat behov av olika larmanordningar, det skriver Conny Larsson, advokat och ordförande för SIG Security.

-

Conny Larsson, SIG Secuirty.

Person- och överfallslarm syftar till att öka vår trygghet och säkerhet. Syftet är i grunden gott. Larmen höjer livskvaliteten för den som är äldre eller har nedsatt hälsa och de kan snabbare kan få hjälp om något händer. Larmen kan även höja tryggheten och säkerheten för den som är utsatt för hot, exempelvis i arbetet eller i sin livssituation. Larmen ger möjlighet att kalla på hjälp vid en olycka eller vid situationer med hot och våld. Inbrottslarm i bostäder och andra byggnader har liknande syften.

Förekomsten av larm kan avhålla från olika slags brottsliga angrepp och därmed förebygga det personliga lidande som angreppen innebär. En annan fördel är att larmanordningarna kan hålla nere olika slags kostnader för de drabbade, försäkringsbolag och samhället. Härigenom har larmanordningarna en trygghets- och säkerhetsskapande roll. Larmanordningar kan kombineras med ljud- och bildinspelning, vilket medför olika integritetsfrågor. Inspelningarna kan utgöra behandling av personuppgifter och rentav en kartläggning av personen. Om informationen används på fel sätt och för fel syften kan detta hota den personliga integriteten. Detta ställer krav på att behandlingen av information i larmsystemen uppfyller olika legala krav, exempelvis GDPR. Därtill måste bakomliggande administration, tjänster och teknik vara pålitlig.

Om larmen inte fungerar eller att utryckningar uteblir kan förtroendet för larmsystemen skadas. Lösningarna måste därför vara av högsta kvalitet och uppfylla höga säkerhetskrav samtidigt som det måste finnas tillräckliga resurser för att utföra utryckningar eller andra åtgärder. Härmed föreligger även en integritets- kvalitets- och säkerhetsmässig dimension hos larmanordningarna. Det är inte sällan som tryggheten och säkerheten förutsätter avkall på integritetskraven. Här gäller det att hitta en balans med tillräckligt mycket säkerhet och tillräckligt mycket personlig integritet. Vilka nivåer vi ska lägga oss på beror en hel del på hur samhället utvecklas, inte minst vad gäller hot och våld. Mot bakgrund av den utvecklingen kan vi nog förvänta oss ett ökat behov av olika larmanordningar.

Conny Larsson, advokat och ordförande för SIG Security

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...