• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ökad säkerhet kräver kulturförändring

Vi har olika kulturer och separerade organisationer, och "olika" och "separerade" är två begrepp som inte passar in i dagens verksamheter, skriver Martin Mazur, CTO på 1337.

-

Låt mig börja med att klargöra en sak: jag är inget säkerhetsproffs. Men som mångårig CTO med bakgrund inom mjukvaruutveckling är säkerhet något jag bryr mig passionerat om. Idag är säkerhet en så väsentlig del i alla verksamheter att det inte längre går att lägga ansvaret på en eller ett fåtal individer i organisationen. Ändå ser det alltför ofta ut just så.

Kompetensbristen inom tech gäller även säkerhet där många lediga roller förblir otillsatta. Detta samtidigt som mer än hälften av alla företag, enligt CSO 2021 Security Priorities Study, vill öka sina säkerhetsinvesteringar med upp till 10% under 2022. Många säkerhetsexperter går in i väggen på grund av hög arbetsbelastning och för stora ansvarsförväntningar. Ofta vilar nämligen hela organisationens säkerhet på ett fåtal individer. Säkerhetsexperter upplever att de flaggar för samma risker om och om igen men att ingen lyssnar. När det väl smäller riktas blickarna ändå mot dem.

För många mjukvaruutvecklare är säkerhet viktigt men ett otillgängligt och snudd på mytiskt område. Det finns två orsaker till detta. Den första är att utvecklare och säkerhetsexperter kommer från två olika kulturer, med olika bakgrunder, språk och värderingar. Om jag generaliserar: utvecklare bygger saker, är öppna för att dela med sig av kunskap, är transparanta kring sina projekt, jobbar agilt och iterativt. Och slutligen – de prioriterar användarvänlighet. Säkerhetsexperter bryter sig in i saker, är återhållsamma med att dela med sig av kunskap, är hemlighetsfulla kring vad de jobbar med, anser att förändring är en risk och istället för användarvänlighet prioriterar de regelefterlevnad.

Den andra orsaken till klyftan mellan utvecklare och säkerhetsexperter är organisationen. Utvecklare har ofta krav på sig att leverera inom utsatt tid, med alla specificerade funktioner och inom budget. Man vill få saker att funka och tycker att säkerhetsexperterna tillhör ”Avdelning Nej”, vilket är förklarligt då ansvaret ofta vilar på säkerhetsavdelningen.

Så för att sammanfatta problemet: vi har olika kulturer och separerade organisationer.

Varför måste detta förändras? För att idag levererar vi produkter snabbare än någonsin, men ändå långsammare än vi någonsin kommer att göra. ”Olika” och ”separerade” är två begrepp som helt enkelt inte passar in hos dagens företag.

Att lösa detta kräver ett holistiskt perspektiv. Vi måste ha rätt process på plats och den behöver stödjas av rätt organisation – men inget av det spelar någon roll om vi inte får till rätt kultur.

Processen. Oftast det som är enklast att förändra. Många organisationer arbetar redan med DevOps –att brygga gapet mellan utveckling och drift. Nästa naturliga steg är att lyfta in säkerhet i processen. DevSecOps integrerar säkerhet som ett delat ansvar genom hela it-livscykeln. I många team är säkerheten något ett isolerat team lade på i slutet av utvecklingsprocessen. Det var inget större problem när utvecklingscyklerna var månader eller år. Idag har vi cykler på veckor eller dagar. Därför behöver man kontinuerligt arbeta med säkerhet i varje del av cykeln.

Organisationen. Förändringar av organisationen är lite svårare eftersom det kräver stöd från ledningen. Det kan dessutom vara både tidskrävande och kostsamt att genomföra. Ändå är det avgörande för ett bra säkerhetsarbete med en organisation som stöder ett integrerat arbetssätt mellan utveckling, drift och säkerhet. Alltför ofta arbetar dessa team seperarade från varandra och DevSecOps ses som ett kommunikationsverktyg. Utmaningen är något mindre mellan utveckling och drift då dessa ofta rapporterar till samma chef, men när vi blandar in säkerhet är det inte alls ovanligt att detta team har en annan organisatorisk tillhörighet. Bästa sättet att organisera sig är istället tvärfunktionella team som rymmer all kompetens som krävs för leverans – från problem till produkt. Varje team bör vara ansvarig för säkerheten i sin produkt och därför måste varje team ha säkerhetskompetens.

Martin Mazur, CTO 1337

Kulturen. Denna förändring är den svåraste och mest kostsamma att genomföra. Men det är kulturen som får säkerhetsarbetet att bära eller brista. Förändringen sker inte på ett ställe utan överallt och den kräver att alla är med. Du kan inte påtvinga en kulturell förändring genom policys – du måste själv leda den och inspirera dina medarbetare. Kulturförändringen blir kritisk eftersom en organisation som arbetar med DevSecOps i tvärfunktionella team – med säkerhet integrerad i teamen – inte kommer att lösa några av ovanstående problem om kulturen fortfarande anser att det är säkerhetsexperterna som bär fulla ansvaret för säkerheten.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...