• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ökad säkerhet i banksystemen riktar om brotten direkt mot kunderna

Mängden brott där bedragare lurar människor att logga in med sina Bankid och föra över pengar ökade dramatiskt under förra året. Enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet ökade bedrägerierna med 22 procent och kortbedrägerier (46 procent) och bedrägeri genom social manipulation (36 procent) ökade allra mest jämfört med året innan.

-

– En anledning är paradoxalt nog att bankernas teknik för att förhindra intrång och säkra digitala betalningar förbättrats, säger Gareth Williams, säkerhetsexpert på Biocatch i Sverige.  

Telefonbedrägerier ökade i fjol med 25 procent och motsvarande brott mot äldre och funktionsnedsatta växte med 14 procent, enligt Polisen. Bedrägerierna omfattar hundratals miljoner varje år och är en del av en kriminell mångmiljardmarknad. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent och under det senaste året är det kortbedrägerier och bedrägeri genom social manipulation som har ökat mest, enligt Brottsförebyggande rådets januari-rapport.   

Gareth Williams, Biocatch

– Tvåfaktorsautenticering som Bank-id är jättebra för både banker och slutkundena men eftersom det blivit tekniskt svårare att hacka banker satsar angripare på att lura människor i stället. Bedragare fokuserar idag på att skriva bra mejl eller mess och ringa och kommunicera på ett trovärdigt sätt på olika språk, säger Gareth Williams på Biocatch. 

I Sverige är bankaffärer i dag till nästan hundra procent digitala. Med denna förändring följer högre gränser för betalningsbelopp, snabbare betalningsmekanismer och en ökad vilja från bankerna att skapa ökad tillgänglighet och smidigare överföring av pengar. Nersidan är att det blir enklare för en bedragare, som lurat en person att använda sitt Bankid, att föra över stora penningbelopp när kontrollinstanser tagits bort. Ovanpå ligger explosionen av sociala medier som i dag är den främsta plattformen för bedragare att inleda och sedan genomföra bedrägerier. Enligt en undersökning från den brittiska banken Barclays börjar 87 procent av alla bedrägerier på sociala medier, där det är lätt för bedragare att få reda på mycket om deras blivande offer och därmed på ett trovärdigt sätt genomföra sitt bedrägeri. 

– Människor delar med sig för mycket av personuppgifter och många blir lurade av vad som verkar vara legitima bankmeddelanden och svarar ofta omedelbart på förfrågningar som framstår som brådskande och viktiga. Dessutom är unga brottslingar kunniga på att använda sms och chattar, vilket gör det lättare för dem att låtsas vara någon annan, särskilt om det sker med hjälp av nya kraftfulla verktyg som ChatGPT, säger Gareth Williams. 

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...