• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt system gör Norrtälje kommunhus smartare och ännu säkrare

-

Norrtälje kommun har valt att byta ut sin nuvarande passage- och larmsystem till en lösning från Schneider Electric. Kombinationslösningen Esmi Access (AX) kopplar samman systemen och möjliggör centralstyrning, vilket underlättar säkerheten, översikten och hanteringen av passerkort. Arbetet är i full gång och förväntas bli klart inom den närmsta månaden.

Schneider Electric är nu i full gång med att installera säkerhetsprodukten Esmi Access (AX) i Norrtälje kommunhus, systemet består av ett 50-tal kortläsare samt ett hundratal lampunkter.

AX är ett integrerat passagesystem och inbrottslarm som kan ha allt från endast en dörrmiljö till 3600 dörrmiljöer, vilket är en flexibel lösning som passar för kommunens behov att anpassa passagebrickor för olika byggnader och anställda.

Systemet styrs enkelt från ett överordnat program vid namn Esgraf. Till programmet kan man koppla upp flertal fastigheter för att styra och hjälpa till från distans. Systemet kan ha 255 stycken arbetsstationer, så kallade clientprogram, och obegränsat med kortanvändare.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

– Anledningen till att jag för Norrtälje Kommuns räkning valde Esmi Access är bland annat att systemet är öppet på marknaden vilket gör att vi som kommun har möjlighet att byta larmfirma i framtiden utan att för den delen byta larm och passersystem. Systemet har redan visat sig fungera mycket bra och de behov av funktioner vi har uppfylls väl, säger Kenneth Strömberg, säkerhetschef på Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun har valt en lösning som möjliggör mobiltelefoner som passagebrickor via mobilens blåtandsfunktion. Dessa mobilförberedda iClass SE-läsare förenklar exempelvis en öppning av garageporten från bilen, genom att enbart ta fram appen och vicka på telefonen för att låsa upp.

– Systemet sammankopplar och förenklar att hålla en hög säkerthetsnivå genom flera funktioner. I Norrtälje kommuns fall har de valt att koppla samman hanteringen av passage- och säkerhetssytemet under ett överordnat program. Med rätt förutsättningar går det även att koppla samman brandsystem och ventilation för att optimera energieffektiviteten, säger Robert Nolerstedt säljare på Schneider Electric.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...