• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt samarbete om datadriven riskanalys inom cybersäkerhet

Nexer Cybersecurity och NTT Security ingår ett nytt strategiskt partnerskap för att erbjuda datadriven riskanalys av cybersäkerhet. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans tar ett helhetsgrepp om organisationers cybersäkerhet - från riskanalys till implementerad lösning för att upptäcka och stoppa cyberattacker löpande.

-

Kraven och förmågan att balansera investeringar och säkerhetsnivå ökar på grund av externa hot, nya krav, ekonomisk nedgång och behovet av en mer dynamisk verksamhet. För att navigera i denna kontext måste företag och organisationer dagligen identifiera risker och implementera cybersäkerhetsstrategier baserade på transparens, mätbarhet och data. Samtidigt behöver företag och organisationer snabbt kunna svara på cyberhot och uppfylla nya regulatoriska krav, såsom EU:s lagstiftning om cybersäkerhet, NIS2 och Dora.

Fredrik Olsson. NTT Security

– I dagens oroliga tider är samarbete avgörande för att få en heltäckande förståelse för vilka cybersäkerhetsutmaningar företag och organisationer står inför. I vårt cybersäkerhetscenter övervakar och analyserar vi cyberhot – alla dagar, året om. Genom att kombinera vår erfarenhet och kunskap med Nexer Group kan vi skapa flexibla och holistiska lösningar – från riskanalys till att upptäcka och stoppa hot, säger Fredrik Olsson, Nordenchef NTT Security.

På NTT Securitys säkerhetscenter (SOC) i Göteborg upptäcker och hanteras 10 000 potentiella och verkliga attacker varje dag. Detta samtidigt som att 40 procent av all internettrafik passerar NTT Securitys kablar och system, vilket gör att datamängden och därmed kunskapen om cyberattacker är stor. 

Jesper Svegby, Nexer Cybersecurity

– Vi kommer att leverera dynamiska erbjudanden där bolagsledningen betalar exakt för det skydd de behöver, kopplat till deras investeringsgrad för cybersäkerhet. NTT Security har tillgång till stora mängder data om cyberhot och tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut när det kommer till cybersäkerhet. Det handlar om att göra cyberrisker begripliga, transparenta och mätbara för alla involverade parter och visa på sannolikhet och kostnad för framtida intrång genom riskkvantifiering. Med NTT Security kan vi skapa nya förutsättningar för våra kunder, att på ett tydligt sätt förstå och agera utifrån sina unika förutsättningar och sedan mitigera de eventuella tillkortakommanden som identifierats, säger Jesper Svegby, vd för Nexer Cybersecurity.

Nexer Cybersecurity är ett specialistbolag inom Nexer Group (tidigare Sigma IT) som driver förändring inom cybersäkerhet, identifierar risker och implementerar nya arbetssätt för att säkerställa organisationers säkerhet över tid. Den dynamiska affärsmodellen som erbjuds i partnerskapet möjliggör att företag, myndigheter och organisationer kan anpassa sig beroende på hur verksamheten utvecklas i framtiden. Nexer Cybersecurity skapar förutsättningar för verksamheter att uppnå en affärsmässig cybersäkerhet som på ett enkelt sätt får samtliga delar av en verksamhet att förstå och agera utifrån sitt specifika ansvar. Detta skapar en samsyn om säkerhetsnivån och säkerställer att korrekta beslut fattas när det gäller investeringar inom teknik, personal och processer för att uppnå och bibehålla given säkerhetsnivå över tid.

– Tillsammans erbjuder vi lokal närvaro med erfarna cybersäkerhetsspecialister och konsulter men även kapacitet för att möta behoven hos kunder som vill expandera utomlands. Genom vårt partnerskap tar vi ett större ansvar för kundens resa, där vi kombinerar riskkvantifiering baserad på data med snabb respons för att säkerställa en omfattande och robust cybersäkerhetslösning som möter dagens och framtidens cyberhot, avslutar Fredrik Olsson.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...