• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt projekt ska utreda hur lagar om kriser och krig kan fungera bättre

Fredstida kriser, krig och krigsfara regleras på olika sätt och hanteras i separata system; krisberedskap respektive totalförsvar. I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare vid Försvarshögskolan och Uppsala universitet om lagstiftningen skulle kunna bygga ihop systemen bättre, och om regleringarna för fredstida kriser respektive krig och krigsfara bör förändras.

-

Forskningsprojektet ska stödja handläggare och jurister inom krisberedskap och totalförsvar med analyser och högkvalitativ forskning. Det ska även bidra till utveckling av doktrin, vilket hittills i stor utsträckning saknats.

– Något som är unikt för projektet är att vi ska arbeta nära en referensgrupp med representanter från både krisberedskap och totalförsvar för att säkerställa kontinuerlig prövning och spridning av forskningsresultaten, säger Marika Ericson, chef för Centrum för operativ juridik vid Försvarshögskolan, som leder projektet.

– Erfarenheterna från pandemin och det förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt direkta närområde innebära att frågorna är mycket aktuella. Styrnings- och ansvarsfrågorna är särskilt viktiga. Den svenska modellen står till viss del ut vid en jämförelse med andra europeiska länder. Förklaringar till och konsekvenser av dessa skillnader är något som vi ska fördjupa oss i, säger Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Förhoppningen är att forskningen ska bidra till en förbättrad och bredare kunskapsuppbyggnad.

– Det i sin tur kan bidra till trygga jurister och beslutsfattare som är medvetna om handlingsutrymmet som lagstiftningen ger, med förmåga att balansera behovet av effektiv hanteringen av kriser och krig med individens rättigheter och skydd för rättsstaten,säger Marika Ericson.

Projektet ramas in av fyra perspektiv; systemperspektivet, lagstiftningsperspektivet, näringslivsperspektivet och det jämförande perspektivet.

– Systemperspektivet fokuserar på normstyrning på olika nivåer och utforskar frågor om hur ansvarsprincipen förändras och fungerar när fullmaktslagstiftning och undantag går in och ändrar myndigheters uppgifter och inbördes relationer, förklarar Marika Ericson.

Lagstiftningsperspektivet fokuserar på hur konstitutionell beredskap förhåller sig till fullmaktslagar och hur undantagsparagrafer i olika lagar kan fungera i förhållande till fullmaktslagar. Näringslivsperspektivet utforskar hur försörjningsberedskap kan hanteras ur lagstiftningsperspektivet framåt. Slutligen ger det jämförande perspektivet möjligheter att analysera hur svensk rätt reflekterar och hanterar internationell rätt och i vilken utsträckning svensk rätt behöver utvecklas för att återspegla den utveckling som skett i internationell rätt de senaste decennierna.

Forskningsprojektet, som inleddes i oktober i år och pågår till slutet av 2026, finansieras med 8,9 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det är väldigt ovanligt att de finansierar ett doktorandprojekt, men det är roligt att vi både kommer att kunna bidra med grundforskning och mer tillämpad forskning för sektorn, säger Marika Ericson.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är...