• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nya säkerhetsfunktioner från push-to-talk-leverantören GroupTalk

-

Long queueGroupTalk lanserar en ny version av sin molnbaserade push-to-talk-teknik (PTT) över mobilnätet. Den nya versionen innehåller nya funktioner som uppdaterat överfallslarm med positionering och en ny integrerad kö-funktionalitet i PC Dispatch för såväl Android som iPhone-användare. Svens.

Svenska GroupTalk levererar kommunikationslösningar för stora arbetsgrupper som kräver snabba, säkra och flexibla kommunikationstjänster. De fokuserar på säkerhet och trygghet i den nya uppdateringen i sin ledande PTT-lösning.

Uppdateringen av PC Dispatch riktar särskilt in sig på gruppsamtalskunder inom säkerhetsbranschen, där det finns stora operativa och ekonomiska vinster med att ersätta äldre walkie-talkies med moderna app-baserade system via mobilnätet. Men uppdateringen vänder sig även till andra yrkesgrupper som stundtals upplever att de arbetar i otrygga miljöer.

– Den stora nyheten i den nya Dispatchern är att ledningscentralen som tar emot ett panik- eller överfallslarm, direkt kan lokalisera larmet på en karta, vilket möjliggör omedelbar och snabb kontakt med användaren via push-to-talk, förklarar Magnus Hedberg, VD, Grouptalk AB.

Underlätta för ledningscentraler

Den nya uppdateringen kommer också med en ny integrerad kö-funktionalitet, för att underlätta för ledningscentraler och larmcentraler att hantera stora antal mobila GroupTalk-användare. Det här möjliggör även stöd från kommandocentralen till ett stort antal användare. Genom ett tryck på sin smartphone ställer sig användaren i kö. Den nya GroupTalk PC Dispatchern är också baserad på den nya HTML5-tekniken och kan användas direkt i en webbläsare.

– Fördelen med HTML5 är att det inte kräver att någon separat programvara som måste installeras på datorn. Dispatchern kan användas på Microsoft Windows och Mac OS X datorer. Det här är en modern molnlösning med vässad teknik som ligger helt rätt i tiden mot våra huvudanvändare, säger Magnus Hedberg.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...