• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nya aktörer bland de mest skadliga programvarorna i Sverige

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies släpper nu sin rapport över utvecklingen inom cybersäkerhetshot för april 2022. Rapporten visar att Emotet fortsatt var den mest utbredda skadliga koden i Sverige och att den påverkar 6 procent av verksamheterna världen över, vilket dock är en minskning med cirka 4 procentenheter sedan mars månad.

-

Den skadliga programvaran Emotet är en avancerad och modulär trojan som levererar skadlig programvara och kampanjer. Emotets höga globala spridning i mars (10 procent) var framför allt på grund av bedrägerimejl relaterade till påsken. Emotet sprids vanligtvis via nätfiskemejl som innehåller skadliga bilagor eller länkar. Minskningen med 4 procentenheter under april kan förklaras av ett beslut från Microsoft som begränsar specifika makron kopplade till Office-filer, vilket är det vanligaste sättet som Emotet sprids på.

På plats nummer två hamnar Formbook, både globalt och i Sverige. Formbook är en ”Infostealer”, en typ av programvara som riktar sig mot Windows OS. Den upptäcktes först 2016 och samlar in information från olika webbläsare, skärmdumpar, loggar tangenttryckningar och kan ladda ner och köra filer enligt order från dess Command & Control.

Den tredje platsen i Sverige intas av Netwalker, en Ransomware-as-a-Service (RaaS) som attackerar hela nätverk och krypterar alla Windows enheter som är kopplat till det. Programvaran sprids oftast genom nätfiskemejl och de senaste åren har det vanligtvis skett genom mejl relaterade till Covid-19.

– Under mars månad upptäcktes en sårbarhet hos Java Spring Framework, även känt som Spring4Shell, och sedan dess har flera aktörer passat på att försöka utnyttja situationen, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point Software Technologies. Även om Spring4Shell ännu inte har tagit sig in på topp tio-listan så är det värt att nämna att över 35 procent av organisationerna över hela världen redan har blivit påverkade av sårbarheten endast under den första månaden. Därför förväntar vi oss att se nya aktörer stiga på listorna under de kommande månaderna.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...