• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny skadlig kod som kan slå ut elnät upptäckt

-

Information om en ny skadlig kod som är direkt inriktad på angrepp mot ICS-miljöer, och närmare bestämt automation i elnät, har precis blivit publik. Ett slovakiskt antivirusföretag vid namn ESET har arbetat med att i detalj undersöka uppbyggnaden av den skadliga koden och har delat med sig av information till andra säkerhetsföretag som också arbetar med analys av skadlig kod. Enligt uppgift kommer ursprungskoden från angreppet mot Ukraina i december 2016. U

Robert Lipovski, en av utredarna på ESET, konstaterar i Washington Post att:  

– Den potentiella skada en sådan malware kan göra är enorm.

Namnet som ESET satt på den skadliga koden är  Win32/Industroyer, medan andra även kallar det CRASHOVERRIDE, ett namn som kommer från företaget Dragos utredning.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

– Attackprogrammet nyttjar inte några nya sårbarheter i IT-system, varför vissa personer kanske drar felaktiga slutsatser att det här programmet inte är så intressant. Denna slutsats är olycklig och felaktig.  Det intressanta här är att programmet är specialskrivet för att kunna påverka många typer av utrustningar i elnätet, bland annat för att stänga av skydd i elanläggningar eller att direkt styra elsystemskomponenter. Det är därför Lipovski slutsats är så skrämmande, säger Robert Malmgren, en av Sveriges ledande experter inom området samt en av medarrangerörerna av cybersecuritykonferensen CS3STHLM. 

Det som gör Industroyer unik är dess moduluppbyggnad och mer specifikt de specifika moduler som upptäckts avsedda för att styra utrustning via standardiserade SCADA/ICS-protokoll. Förutom att kunna kommunicera via dessa protokoll, så har ESET också identifierat att Industroyer också har kod för att slå ut så kallade reläskydd. De protokoll som finns i Industroyer är sådana som används som standard inom många europeiska och svenska elbolag. Det ska särskilt noteras att Industroyer/CRASHOVERRIDE, till skillnad mot den tidigare skadliga koden Stuxnet, lätt kan användas/återanvändas i andra miljöer än den miljö i vilken den ursprungliga kopian hittades.

Utredare och säkerhetsspecialister från ESET kommer till cybersecuritykonferensen CS3STHLM i oktober och berättar om och diskuterar koden.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...