- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny säkerhetstjänst ska göra det enklare att efterleva GDPR

Advania lanserar nu en ny tjänst som skannar, sorterar och hanterar data. Lösningen Data Management as a Service hanterar all data, oberoende av var informationen är sparad, vilket innebär lägre kostnader samt att det blir enklare följa GDPR.

-

Fredrik Möller, business area manager security, Advania Sverige

Advanias säkerhetslösning Data Management as a Service är tänkt att förenkla inventering och analys av data och ger dessutom en ökad förståelse för eventuella risker med känslig information. Detta genom att bryta ner, hantera och städa stora datavolymer. Analysen av data sker automatiserat och tar hänsyn till aktuella policys för till exempel säkerhet, dataskydd och livscykelhantering, med möjlighet att även kryptera känslig information. 

– Många organisationer och företag saknar resurser och kunskap för att hantera sin samlade information. Förutom ökad tidsåtgång att hitta och sortera data, så finns det alltid en risk att känslig information som personuppgifter inte rensas i den omfattning som till exempel GDPR kräver, säger Fredrik Möller, Business Area Manager Security, Advania Sverige. 

Data Management as a Service hanterar data, oberoende av plattformsleverantör. All hantering sker i Advanias datacenters i Sverige, vilket ger en ökad trygghet att all data stannar inom Sveriges gränser. 

Generellt uppskattas det att ca 60 procent av verksamhetens data är inaktuell och skulle kunna rensas bort vilket skulle kunna leda till effektivare återläsning av backup vid en incident och minskad kostnad för datalagring. 

– Vi ser ett ökat behov både från företag och organisationer att hantera och rensa stora datamängder både i molnet och lokalt på ett säkert och automatiserat sätt. Därför är vi glada att kunna lansera Data Management as a Service. Vi använder oss av Advanias egna datacenter, vilket innebär att all hantering sker inom Sveriges gränser, säger Tomas Wanselius, CEO, Advania Sverige. 

FLER NYHETER

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...
- Annons -

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....
- Annons -

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...
- Annons -

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet

Det finns en oro att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk,...

Han blir ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall kommer närmast från rollen som chef över Orange Cyberdefense globala cyber-SOC och har över 20 års erfarenhet av IT- och cybersäkerhetsbranschen från...

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...