• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny nätfiskekampanj angriper med flera olika typer av trojaner och skadlig kod

I en ny rapport skriver cybersäkerhetsföretaget Fortinet om en ny typ av nätfiskekampanj som lurar användare att ladda ned skadlig kod med avsikten att installera trojaner för fjärråtkomst, så kallade RAT-varianter. Vad som är speciellt med den här nätfiskekampanjen är att den laddar ner flera olika typer av skadlig kod som angriper offrens enhet från olika håll.

-

De skadliga koderna angriper bland annat:

  • En keylogger som lagrar tangentbordsinmatningar.
  • RAT-trojanen STRAT, skriven i Java och som ger möjlighet att kontrollera offrens enhet från distans. STRAT är sedan tidigare välkänd i cyberkretsar.
  • En ny RAT-trojan vid namn VCURMS. Trojanen startar automatiskt när användaren startar den infekterade enheten och flaggar för angriparna att enheten är online.
  • En så kallad Infostealer, som bland annat skannar webbläsaren efter sparade lösenord och surfhistorik.

Nätfiskekampanjen är i övrigt av traditionell sort, där mejl skickas ut till anställda på företag om att en betalning är på ingång och en uppmaning att verifiera betalningsinformation via extern länk. När offret klickar sig vidare laddas den skadliga filen ned. Precis som vid andra nätfiskekampanjer är de nedladdade filerna döpta till namn som ska locka människor att öppna dem.

Den skadliga programvaran lagras på offentliga tjänster som Amazon Web Services (AWS) och Github, och använder ett kommersiellt skydd för att undvika upptäckt.

– Den här typen av nätfiskekampanjer är bekymmersamma eftersom de riskerar att slå hårt både mot den enskilda användaren som drabbas och mot organisationen i stort, eftersom informationen som nätkriminella kommer över kan användas för mer storskaliga attacker, säger Andreas Gotthardsson, cybersäkerhetsexpert på Fortinet.

– Som alltid handlar det om att arbeta med förebyggande åtgärder för att anställda snabbt ska kunna identifiera den här typen av mejl, och direkt rapportera till säkerhetsteamet. Detta gäller särskilt anställda som har högre behörighet, och som exempelvis hanterar betalningar.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...