• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny larmapp sammankopplas med larm-, kamera- eller passersystem

SafeTeam har tillsammans med Crystal Alarm suddat ut gränsen mellan handburet GPS-larm och fastmonterad säkerhetsteknik. Nu kan till exempel ett kamerasystem eller inbrottslarm i en butik eller fastighet samverka med Crystal Alarms personlarm i mobilen. Detta gör att kameror, larm eller annat säkerhetssystem kan aktiveras av butikspersonal direkt via en mobilapplikation.

-

Lösningen är ett alternativ till de handburna larm som många butiker använder sig av. Leverantörerna påtalar att den är billigare i installation, har fler funktioner och är säkrare då ytterligare larmöverföringsvägar används. En ytterligare fördel är att mobilen fungerar som larmknapp.

– Idag är det viktigt att vi använder produkter som är enkla för slutanvändaren, det ska vara lätt att göra rätt. Systemet ska själv vidta en rad åtgärder automatiskt, och kommunikationen ska ske automatisk om något har hänt. T.ex. kan appen på detta vis låsa en dörr, varna kollegor och informera säkerhetschefen som har samma app. Säkerhetschefen kan se vem som tryckte, var denne befinner sig, och samtidigt vara trygg i att butikens säkerhetssystem också aktiverats med alla dess funktioner via integreringen. Dessutom har användaren all funktionalitet när denne går till och från jobbet – allt i appen, säger Erik Lindgren, affärsområdeschef Retail- & Rikskunder på SafeTeam.

Axis har varit med och tagit fram integreringens hårdvara. Axis hårdvara konfigureras mot Crystal Alarm och kan på så vis överföra händelser till andra system, till exempel stänga av ett passersystem eller utlösa butikens smarta larmsystem. Lösningen har även full möjlighet till en rad fjärrtjänster, för att hålla teknikerresor med dess kostnader och miljöpåverkan till ett minimum.

– När ett personlarm aktiveras är situationen oftast stressig och det kan vara svårt att vidta rätt åtgärd, detta gäller både hot och våld och vid olyckor i samband med ensamarbete. Då är det väldigt värdefullt att åtgärder för olika scenarion är planerade i förväg och att de kan aktiveras automatiskt. Tidigare har flera digitala händelser kunnat genomföras med automatik i vår personlarmstjänst, exempelvis att en larmcentral och ett antal kollegor informeras. Nu kan även externa åtgärder planeras i förväg. Exempelvis kan dörrar låsas, lampor tändas, dimridå aktiveras, möjligheterna är nästan obegränsade om man vill skapa en avancerad åtgärdsplan. Ibland kan det vara så enkelt att man kopplar det till det befintliga larmet i lokalen och med denna integration blir den lokala installationen en förlängning av personlarmet i mobilen, säger Jens Olsson, CTO på Crystal Alarm.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...