• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Personalnytt
  • Nyhetsbrev

Ny HR-chef på Heras

Nyligen tillträdde Maria Mäki som HR-chef för Heras AB, en av Sveriges ledande aktörer inom områdesskydd, med ansvar över organisationens verksamhet i Norden. Maria har erfarenheter från ett flertal olika roller och branscher och kommer senast från rollen som HR-partner på Prenad, dotterbolag till Bravida.

-

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar över samtliga HR-processer för de regionala kontoren i Sverige, Norge och Danmark med närmare 200 anställda.

– Vi är väldigt glada över att ha fått välkomna Maria Mäki till Heras. I vår verksamhet är medarbetarna avgörande för vår fortsatta utveckling och framgång. Därför är det viktigt att HR-frågor involveras i verksamhetens samtliga delar och processer. Maria har den kompetens och det engagemang som krävs för att skapa förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Henrik Otterstedt, Nordenchef Heras.

Maria Mäki har bred erfarenhet från HR-roller inom bland annat bilindustrin och installationsbranschen och kommer närmast från tjänsten som HR-partner på Prenad. Enligt Maria är nyckeln till ett framgångsrikt HR-arbete att HR-frågor ses som en naturlig del i verksamhetens alla delar, oavsett om det handlar om organisationsförändringar eller ledarskap – men även i affären.

– Heras är ett företag som har insett värdet av HR och vad det kan bidra med till affären, men även hur pass viktigt HR-arbetet är för verksamheten i stort. Jag får möjligheten att vara med och bidra med min kompetens tidigt i olika beslutsprocesser, vilket gör att jag kan skapa de förutsättningar som krävs för att driva både verksamheten och medarbetarna framåt på bästa sätt, säger Maria Mäki och avslutar:

– Jag har en stark, positiv känsla inför min nya roll och ser fram emot att fortsätta den här resan tillsammans med alla nya kollegor på Heras.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...