- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny gratis heltäckande riskanalys ska hjälpa företag få översikt över sin risksituation

Tanium presenterar i dag, tisdag, en ny djupgående och kostnadsfri femdagarsanalys för riskhantering. Genom att använda Taniums riskanalys får företag en holistisk överblick över sin risksituation med ett mätbart resultat över verksamhetens riskhållning, en sammanräknad risk-klassificering och en detaljerad plan med de åtgärder som behöver vidtas och implementeras för att hantera den övergripande risken i deras nätverk.

-

- Annons -

Taniums risk-klassificering ger kunder möjlighet att ta informerade, och faktabaserade beslut om sin IT-budget, sina investeringsinitiativ och rikta åtgärder på ett sätt som förbättrar risk-klassificeringen.

– Genom att förse med data så nära realtid som möjligt och sedan automatisera, automatisera och automatisera efterlevnaden. Ta fram data, sortera data, prioritera data och visa hur det påverkar risk-klassificeringen och vad det betyder för företagets riskhantering. Så fort du har full kontroll över vad som händer kan du ta bättre affärsbeslut, säger Phil Harris, forskningschef, cybersecurity risk management services på IDC.

Pete Constantine, produktchef, Tanium

– Att tydligt beräkna och kommunicera risker fortsätter att vara en av de främsta utmaningarna för företag oavsett storlek och bransch, vilket gör det svårt för CIO:er och CISO:er att sätta sina prioriteringar i ett sammanhang och motivera investeringar för ledningsgrupper och styrelser. Taniums analys för riskhantering adresserar problemet genom att ge kunderna en påtaglig och fullständig bild av deras riskhållning och tydlig vägledning för att de ska kunna hantera cyberbrott som orsakats av kidnappningsprogram, insiderhot och ihärdiga sårbarheter som Log4j, säger Taniums produktchef Pete Constantine

- Annons -

FLER NYHETER

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...
- Annons -

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...
- Annons -

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...

RAPPORT: Cyberkriminella övergår till att sprida virus via container-format

Sådana filtyper, som ISO, IMG och RAR, har möjlighet att kringgå Microsofts skydd mot makroblockering, samt underlätta distributionen av körbara filer som kan leda...

Zoom stärker säkerheten

Zoom skriver i ett pressmeddelande att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Room-funktioner. Detta för att stärka användarnas säkerhet när de deltar...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...