• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny brottspreventiv modell för smart belysning ska tas fram

Belysning har en påvisad positiv effekt på trygghet och reducerar kriminalitet. Samtidigt har de ökade elpriserna medfört att många kommuner planerar att släcka ned utomhus- och gatubelysning för att minska kostnaderna. De negativa effekter det kan ha för samhället, både vad gäller invånarnas utsatthet för brott och otrygghet, kan bli enorma.

-

Det finns ett stort behov av att se över hur belysningsinriktade åtgärder kan ske på ett säkert, tryggt och klimatsmart sätt. Med hjälp av medel från det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige ska Stiftelsen Tryggare Sverige, Light Bureau och Solna stad ta fram en brottspreventiv modell för smart belysning. Utvecklingen inom tekniken har nämligen medfört att besparingar på elen inte behöver ske på bekostnad av invånares säkerhet och trygghet

– Vi är jätteglada över att kunna berätta att vi är ett av de projekt som tilldelats medel från IoT Sverige. Vårt projekt syftar till att öka kunskapen om hur en kommun kan arbeta med smart belysning för att öka säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön på ett klimatsmart och jämlikt sätt, säger kriminologen Marika Haug, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Målet med projektet är att utveckla en modell som visar hur smart belysning kan planeras, förvaltas och underhållas hos en kommun. Resultatet kommer vara fritt tillgängligt för att möjliggöra en större spridning och ökad kunskap om fördelarna med smarta belysningsenheter.

– En utmaning när det kommer till de tekniska systemen är att de kan uppfattas som komplexa och svåra att förstå för användaren. Projektet ska därför bidra till att minska tröskeln för att börja använda smarta belysningsenheter inom en kommun, säger ljusdesigner Sandra Edberg, Light Bureau. 

– Vad gäller smarta enheter så handlar ofta en kommunal utmaning om att få initieringen att ske på ett hållbart sätt. Vi vill bidra med ökad kunskap om vilka tekniska system som finns och vilken organisatorisk förmåga som krävs, säger belysningsingenjör Marika Andersson, Solna stad.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...