- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS

Confidence förvärvar Nordic Level Group

-

- Annons -

Confidence lägger grunden för en ledande säkerhetskoncern – förvärvar Nordic Level Group. Confidence International AB förvärvar den svenska säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”). Den nya koncernen blir med detta en ledande aktör med ett unikt erbjudande för företag, organisationer och enskilda med behov av säkerhetsrådgivning, tekniska högsäkerhetslösningar och bevakningstjänster.

Thomas Lundin, styrelseordförandeNordic level Security Group.
Thomas Lundin, styrelseordförande för Nordic Level Group.

Förvärvet av Level tillför erbjudanden inom kvalificerad säkerhetsrådgivning, analys, auktoriserade utbildningar, bevakningstjänster, personskydd, säkerhetsteknik och facility services. Level omsatte pro forma 2020 cirka 161 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission av aktier och teckningsoptioner i Confidence till Levels ägare vilka efter genomförd affär kommer att äga motsvarande cirka 39 procent av aktiekapitalet i Confidence.

Genomförandet av affären är villkorat av ett godkännande på en extra bolagsstämma i Confidence. Köpeskillingen för förvärvet utgörs av cirka 20 miljoner aktier i Confidence och cirka 9,9 miljoner teckningsoptioner som löper till 2022-12-31 med en teckningskurs på 1,23 kronor. Kursen på de emitterade aktierna har fastställts till 2,50 kronor och på teckningsoptionerna till 1,02 kronor och fastställdes vid förhandlingstidpunkten som den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 20 handelsdagarna för aktierna och under de senaste 11 handelsdagarna för teckningsoptionerna. Affären innebär att antalet utestående aktier och teckningsoptioner i Confidence kommer att öka med cirka 64 procent.

Level är organiserat i tre affärsområden; Advisory, Secure Solutions och Facility. Advisory omsatte under 2020 cirka 27 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 13 procent, Secure Solutions omsatte cirka 12 miljoner med en rörelsemarginal på 13 procent. Facility är en nystartad verksamhet som under 2020 omsatte cirka 1,6 miljoner och som under 2021 förväntas omsätta 3,5 miljoner och göra ett nollresultat. Inom Secure Solutions har det i ingången till 2021 gjorts ett större förvärv av bevakningsföretaget Estate, som under 2021 förväntas tillföra en omsättning på cirka 110 miljoner och en rörelsemarginal på 5 procent.

Confidences förväntan är att bolaget, genom förvärvet, under 2021 kommer att tillföras en omsättning på cirka 130 miljoner med god lönsamhet samtidigt som bolagets totala erbjudande inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

Förvärvet är ett stort steg framåt i Confidence strävan att positionera sig som Sveriges ledande partner inom segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur. Bolagens inriktningar och kompetenser kompletterar varandra och sammanslagningen ger nya och befintliga kunder en partner som kan erbjuda ett unikt koncept, Total Säkerhet, som innefattar personsäkerhet, facility services, bevakning och högteknologiska lösningar inom teknisk säkerhet och brandskydd.

Level, med erfarenhetsmässigt ursprung från polis- och militärväsendet samt näringslivet, har en rådgivande kapacitet som spänner över ett brett område, från objektsskydd inom kritisk infrastruktur till skydd av personer och familjer i riskposition. Levels kapacitet inom rådgivning och kundanpassad bevakning kompletterar och skapar nya affärsmöjligheter för Confidence i rollen som tekniskt ledande leverantör av säkerhets-, lås- och brandskyddslösningar.

– Detta är en synnerligen god matchning av två mycket kundorienterade parter. Bolagen kompletterar varandra på flera avgörande punkter vilket kommer att resultera i ett breddat erbjudande till befintliga kunder och skapa helt nya affärsmöjligheter för vidare tillväxt. Genom kundanpassade bevakningstjänster med kunskap om både riskbild och tekniska säkerhetssystem kan vi nu erbjuda en unik leverans av effektivitet och säkerhet, säger Gerth Svensson, Styrelseordförande i Confidence.

– Confidence kapacitet att leverera kundanpassad säkerhet till marknadssegment där kraven är som högst är obestridd. Genom förvärvet hamnar Level i en miljö där våra kompetenser efterfrågas i allt högre grad och där Levels stora kundbas kan dra fördel av Confidence förmågor. Gemensamt blir vi marknadens go-to partner för kunder med behov av effektiv säkerhet med kvalitetskrav, säger Thomas Lundin, Styrelseordförande i Nordic Level Group.

- Annons -

FLER NYHETER

Vd-berdrägerier åter på stark uppgång

Attacker med kidnappningsprogram som pressar mottagaren på pengar, har backat jämfört med samma period år 2020. Vid februaris slut hade strax över 3 miljoner...
- Annons -

Microsoft köper AI-företag för 170 miljarder kronor

Microsofts skriver i ett pressmeddelande att syftet med köpet är att ”kombinera lösningar och expertis för att leverera nya moln- och AI-funktioner till sjukvården...
- Annons -

Skadlig kod sprids genom crackade versioner av Office och Photoshop

Bitdefenders säkerhetsexperter har upptäckt en malwarekampanj som har drabbat folk och företag runt om i världen - även i Norden. Kampanjen har spridits genom...
- Annons -

Prosero utser COO och ansvarig för Tysklandsetableringen

Peter Feledy kommer närmast från AniCura där han som COO och Group Care Services Director byggde upp flera av de gemensamma mervärdena under AniCuras...

Iver förvärvar norska Aztek

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev...
- Annons -

Ny CFO på Safe Solutions

Rickard Dahlroth tillträdde den förste april som CFO på Safe Solutions. Rickard är ingen nykomling i säkerhetsbranschen – han har 16 års erfarenhet från...

Nordic Level Group rekryterar på nytt

Ugur Karci kommer att gå in som driftchef bevakning. Han kommer senast från Avarn Security där han varit avdelningschef för handelssegmentet. Ugur påbörjade sin...

Axel Group lanserar försvarsspray som kan larma larmcentral

Plegium Smart Försvarsspray är ett kraftigt ögonirriterande mentolbaserat preparat. Förutom att tillfälligt förblinda en angripare och märka denne med rödfärg, larmar försvarssprayen också automatiskt...

Securitas och Mobility46 tecknar avtal

Affärsområdeschef för parkering på Securitas Sverige, Viktor Fhors, ser detta som ett viktigt steg i utvecklingen av Securitas parkeringserbjudande: – Jag är övertygad om att...

Från gråzon till safe zone

Föreläsningsserien riktar sig till den som idag är i en chefsroll eller senior befattning inom en organisation som har tydliga identifierade skyddsvärden eller en...

Cyberattack mot flera organisationer inom EU

Under mars månad utsattes EU-kommissionen och flertalet andra organisationer inom EU för en stor cyberattack. Det är en talesperson för EU-kommissionen som står för...

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen...

Ett smart passersystem som räddar liv

Systemet finns sedan tidigare inom räddningstjänsten, men verktyget har potential att hjälpa fler inom blåljusbranschen att nå fram snabbare under utryckning. I november förra...

Jätteläcka hos Facebook under påsk

Datan ska bestå av exempelvis födelsedatum, telefonnummer, mejluppgifter och platsinformation och ska vara tillgänglig för cyberkriminella som avser att nätfiska eller utföra någon annan...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Cyber psychology has a logical place in Information Security Strategy

Cyber Psychology is the science of the human interaction with the online world, the...