- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

NTT: ”Nya cybersäkerhetshot står för dörren”

-

- Annons -

Covid-19 har möblerat om spelplanen för näringslivet världen över. Företag i alla möjliga branscher har fått styra om sin digitaliseringsresa från fullt fokus på kunderna till att nu behöva fokusera lika mycket på personalen för att hålla verksamheten rullande.

Företags IT-resurser räcker sällan till för att klara av omställningen som Covid-19 har inneburit. För att driva igenom dessa förändringar krävs det ofta att hela organisationen gör en gemensam kraftsamling. Framgången beror även på hur villig man är att tillsammans med sina IT-leverantörer omdefiniera och återuppfinna digital transformation och dra nytta av nya smarta sourcing-upplägg.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

NTT Ltd. listar här fyra nyckeltrender som kommer driva förändring i och långt utanför IT-branschen under 2021.

1. Vi står inför nya cybersäkerhetshot

Distansarbete väcker många säkerhetsfrågor. När organisationer inte längre har en fysisk kontroll innebär detta större attackytor och ökad risk för intrång. Vi kan se en ökad efterfrågan på cybersäker teknik särskilt när det kommer till molnsäkerhet och styrning. Applikationsutveckling och serverlös data betyder nya säkerhetsöverväganden för applikationer. Detta, för att den fysiska infrastrukturen förändras eller monteras ned. Organisationer kommer därför behöva hantera större komplexiteten i samband med att applikationer blir mer distribuerad. År 2020, såg vi ett ökat antal attacker mot stora företag. Samtidigt ser vi framväxten av nya tekniska framsteg som gör det möjligt för organisationer att lättare identifiera och hantera överträdelser och sårbarheter.

2. Vi använder oss mer av molnbaserade plattformar

Sedan pandemin bröt ut har användningen av on-demand och molnbaserade plattformar ökat betydligt. Detta kommer troligen fortsätta under 2021 nu när distansarbete blivit det nya normala. Att ha tillgång till skalbar infrastruktur med hög kapacitet kommer bli viktigare för företag. Vi förväntar oss en ökad efterfrågan på molnbaserade tjänster och molnteknik som möjliggör nya former av distansarbete och som går snabbt att implementera. Många har även börjat byta ut den traditionella nätverkstekniken (ex fiber) och förlitar sig allt mer på programvarudefinierade nätverk – ett av de snabbast växande segmenten inom IT. Detta skapar utmaningar för organisationer som nu måste omvärdera säkerhetspolicys och protokoll.

3. Nu implementerar vi automatisering

År 2021 kommer automatisering på arbetsplatser bli allt viktigare för att hålla jämna steg med utvecklingen. Processautomatisering reducerar kostnader, förbättrar tillgängligheten och den övergripande kvaliteten på tjänsten samtidigt som den kan kompenserar för kompetensbristen. Dessutom kan automatisering minimera riskerna för förseningar och högre kostnader som vanligtvis kommer med manuella provisions- och patchingprocesser. Vi förväntar oss ett ökande intresse för dynamiska plattformar som generar pålitliga och säkra affärsresultat genom SecDevOps. Detta möjliggör snabbare programutveckling och en mer effektiv användning av ny teknik.

4. Vi intresserar oss mer för virtuella tjänster

Shopping, socialt samarbete, arbetsmiljöer, rekrytering och möten – nästintill all interaktion sker online. Företag behöver förankra nya sätt att arbeta effektivt vilket innefattar implementering av samarbetsprocesser, distanslösningar och andra verktyg såsom AI och maskininlärning (ML) för att kunna leverera tjänster på ett automatiserat sätt. Företag intresserar sig mer för dessa verktyg och plattformar för att få insikter om förändrade mönster i användar- och konsumentbeteende. Idag har organisationer inte de färdigheter och resurser som krävs för att kunna analysera stora datamängder. Därav kommer intresset för AI- och ML-verktyg öka för att organisationer ska kunna ta del av de insikter som inte upptäcks av en manuell mänsklig analys. Intresset och användningen av AI fortsätter att växa snabbare än någonsin, givet klimatet vi nu lever och arbetar i kan man räkna med att detta kommer fortsätta under 2021.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Facebook-läcka bakom ny cyberattack

Den nya cyberattacken är en skadlig programvara som fått namnet FluBot. Attacken tar sin början genom ett sms där det står att mottagaren ska...
- Annons -

Sårbarhet i vanligt mobilchip

Sårbarheten identifierades i en rad olika MSM-chip (mobile station modem), som används av flera etablerade mobiltillverkare som Google, Samsung, LG, Xiaomi och One Plus,...

TikTok ansluter till koalition för att bekämpa övergrepp mot barn

TikTok har sedan tidigare partnerskap med  Family Online Safety Institute, ConnectSafely, National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), WePROTECT Global Alliance och Internet Watch Foundation. Sociala medie-plattformen har...
- Annons -

Human threat intelligence nytt affärsområde för Truesec

– På senare tid har vi sett att kvalificerade hotaktörer kombinerar cyberattacker med personbaserade metoder för att tillskansa sig fysisk åtkomst till IT-miljöer, exempelvis genom...

Apoteksgruppen har tillsatt ny säkerhetschef

Tomas har varit aktiv inom säkerhetsbranschen i många år, han har lång erfarenhet av att jobba inom retail-branschen och vet hur man kan arbeta...

Tidigare MUST-chefen till SRI

– Det finns ett stort behov för olika aktörer i Sverige att hitta nya metoder för att bedriva säker verksamhet och skydda sina tillgångar från angrepp. Hotbilden förändras snabbt...

Säkerhetsbranschens vd kommenterar Uppdrag Granskning: Banken och brödraskapet

– Jag ser allvarligt på uppgifterna om att säkerhetsföretag inte följt lagen eller god sed i det specifika ärendet. Säkerhetsbranschen finns till för att motverka...

Check Point lanserar nytt globalt utbildningsprogram

Som en del av Check Point Cloud Academy kommer Check Points partner, Arrow Electronics, Red Education and Westcon Security, erbjuda en tvådagarskurs för Check...

Kommunikationslösning tryggar skolpersonal och elever

– Vi på Addsecure anser att teknisk kunskap och utbildning av skolpersonal är viktiga första steg. Redan för ett par år sedan såg vi att...

Knowit förvärvar Cybercom

– Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya...

Hon går från Locum till Länsstyrelsen Stockholm

Olga Nilsson har arbetat med metodutveckling och utfall av risk- och sårbarhetsanalyser som hon sedan levererat vidare både till den egna kärnverksamheten inom Locum,...

Ny styrelse på plats hos Isaca Sweden Chapter

Den 29 april genomfördes Isaca Chapter Swedens årsstämma och en ny styrelse valdes. Den ser ut som följer:Mounir Messaoud valdes till ordförande i styrelsen.Sara...

Ny vd på Dinbox

– Jag är väldigt glad att vi rekryterat Emma Petersson till rollen som ny vd på Dinbox. Hon kommer bidra med starkt ledarskap, driv...

Nytt ramverk ska bekämpa utpressningsattacker

Du är en av säkerhetsexperterna inom RTF – kan du berätta om bakgrunden till varför du valdes till och vad som är det främsta...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Jo – du ÄR viktig för IT-säkerheten

Oavsett om du är vd, mellanchef, lagermedarbetare eller receptionist spelar du en viktig roll...