• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

NetNordic förvärvar EdgeGuide

NetNordic, en leverantör av affärskritiska lösningar och tjänster inom säkerhet, nätverk, samarbete och molntjänster, har en kundportfölj som består av företag inom Norden.. Förvärvet av EdgeGuide markerar bolagets tjugonde förvärv sedan 2015.

-

EdgeGuide tillhandahåller konsulttjänster inom områden som Microsoft cloud, IT-säkerhet samt IT-strategi.

– Marknaden befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och allt fler kunder inser värdet av Microsoft Cloud och behöver stöd för att optimera sin resa till molnet. Vi förväntar oss också att Microsofts AI-infrastrukturfölj kommer att bli en central del av vårt framtida konsulterbjudande. EdgeGuide uppfyller strategiskt alla viktiga parametrar för NetNordics framtida tillväxt, med en stabil plattform som bygger på kultur, kompetens och kundrelevans. Vi har ägnat tid åt att tillsammans definiera de kommande stegen, och vi är mycket glada att nu kunna påbörja genomförandet, säger Jarl Øverby, vd för NetNordic Group.

– EdgeGuide har framgångsrikt byggt upp en stabil verksamhet grundad på erfarenhet, kompetens och en framåtsträvande företagskultur. Microsoft Cloud har blivit en central del av vår dialog med kunder för att optimera värdet av deras användning av affärskritisk teknik. Våra kunder förlitar sig på vår expertis för att effektivisera molntjänster, stärka säkerheten och strategiskt använda tekniken. Vi har särskilt varit aktiva med kunder som har en tydlig tillväxtstrategi. Under en tid har vi insett att vår verksamhet skulle dra nytta av att vara en del av en större enhet, och vi har aktivt sökt olika möjligheter. NetNordic uppfyller helt våra kriterier med en stark utveckling, geografisk närvaro, kompetens och kapacitet som kompletterar EdgeGuide på ett utmärkt sätt. Vi har samarbetat med NetNordic vid flera tillfällen, och genom detta har vi testat vår företagskultur, kompetens och samarbetsförmåga. Det känns extremt bra att nu bli en del av denna resa, både som anställd och ägare, säger Ali Qureshi, vd för EdgeGuide AB.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...