• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nätjätten Zitius lägger Sveriges drift i Cygates moln

-

zitius_gustav_fagerlind
Zitius CTO Gustav Fagerlind.

Svenska kommunikationsoperatörsjätten Zitius lägger IT-driften i ett privat moln hos Cygate. Zitius behövde ökad kapacitet, flexibilitet och förmåga att möta nya regelkrav till överskådliga kostnader. Efter en upphandling i konkurrens under våren valdes Cygate i juni. Under hösten skall en IT-miljö inklusive mjukvarudefinierad lagring, backup och Disaster Recovery tas i bruk i flera skyddsobjektklassade hallar över Zitius nät, där Zitius bidrar med befintlig nätverksutrustning. Avtalet är treårigt med option på ytterligare två.

Zitius hade driften i egna utspridda hallar men stod 2015 inför snabbt ökande datamängder och kostnader. Företaget måste även skaffa en mer sammanhållen IT-miljö för att möta kommande regelkrav – att exempelvis kunna lämna ut eller radera alla data om en abonnent. Zitius gjorde i början av 2016 en förstudie samt en upphandling i konkurrens. Valet föll i juni på att lägga all IT-drift i Cygates skyddsobjektsklassade hallar i tre år plus två år:

– Vi lämnar skojinternet bakom oss när nästa generations tjänster börjar realiseras. Zitius behöver en hundraprocentig upptid, Cygate hade en väl beprövad och trygg kompetens och produktportfölj, ett bra pris och maximal säkerhet. Med Cygate som helhetsleverantör är vi säkra på driftens kvalitet och kostnad. Då kan vi fokusera på att stöda och utveckla nya tjänster i världsklass inom säkerhet, hälsa och sakernas internet i hela Sverige, säger Zitius CTO Gustav Fagerlind.

– Zitius öppnar upp Sveriges infrastruktur så att den blir konkurrensutsatt, öppen och snabb för alla. På Cygate satsar vi på att erbjuda de snabbaste, säkraste och bästa lokalproducerade IT-tjänsterna och vi är stolta över deras val, säger Cygates försäljningsdirektör Kåre Nordström.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...