• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Myndigheter har svårt att stoppa kryptering vid ransomware-attacker

En global studie visar att statliga och lokala myndigheter har svårt att värja sig mot angrepp med ransomware. Bara var femte myndighet (20 procent) lyckades stoppa angreppet innan data krypterats. Det är klart sämre än det totala genomsnittet för samtliga sektorer som ligger på 31 procent. Samtidigt ökade antalet ransomware-angrepp mot lokala myndigheter med 70 procent under 2021.

-

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår även att kostnaden som statliga verksamheter betalade för att åtgärda en attack var tre gånger den genomsnittliga lösen som sektorn betalade. Förutom att drabbas av en hög krypteringsfrekvens, upplevde myndigheterna också en betydande minskning av mängden krypterad data som kunnat återställas efter att de betalat lösen. Under 2021 återställdes 58 procent av data jämfört med 70 procent 2020. 

– Traditionellt har statliga organisationer inte varit det främsta målet för utpressare. I allmänhet finns inte lika mycket pengar där som i privata företag. Och kriminella grupper undviker gärna att dra till sig uppmärksamhet från brottsbekämpande myndigheter. När statliga och kommunala verksamheter ändå drabbas har de ofta ett undermåligt skydd eftersom de inte har budget för ett riktigt djupgående och effektivt cybersäkerhetsstöd, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

– Statliga och kommunala verksamheter har en utmaning genom att skattebetalarna kan se om gatorna är rena eller om deras skolor når sina utbildningsmål. Medan det är svårare att på motsvarande vis försvara kostnader för att förebygga cyberattacker. När angreppet väl är ett faktum och data krypterats kan det givetvis innebära ett hårt uppvaknande för alla inblandade, inklusive medborgarna. Den här undersökningen visar också att proaktivitet lönar sig. Att förebygga attacken är i allmänhet betydligt mindre kostsamt än att åtgärda ett lyckat ransomware-angrepp, säger Per Söderqvist.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...