- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

MSB föreslår åtgärder för stärkt civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025 till regeringen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.

-

- Annons -
Charlotte Petri Gornitzka, gemeraldirektör för MSB Foto: Eva Dalin

– För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat, börjar beakta beredskapshänsyn i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett åtgärdspaket som spänner över samtliga sektorer, betonar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Regeringen har fått konkreta, prioriterade och prissatta förslag av MSB om åtgärder för att stärka det civila försvaret. Några exempel på förslag är investeringar i reservkraft och robust drivmedelsförsörjning, sensorer för att upptäcka digitala intrångsförsök i kritisk infrastruktur, säkra datahallar med redundans (om en slås ut finns minst en extra), utbyggnad av kommunala trygghetspunkter där allmänheten kan söka skydd, livsmedelsförsörjning inklusive vatten, med mera.

Totalt har ett 70-tal myndigheter bidragit med över 700 förslag till åtgärder. MSB har gjort en bedömning som även utgår från tidigare systemanalyser av identifierade behov för att stärka civilt försvar.

Kraven på ett stärkt civilt försvar ökar i takt med att det militära försvaret växer, åtgärdsförslagen ska därför matcha utvecklingen av Sveriges militära försvar. Samtidigt måste utvecklingen av civilt försvar ske i en takt som är realistisk. (Civilt försvar omfattar hela samhället och är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner och regioner, enskilda, företag och det civila samhället vidtar för att förbereda Sverige för krig.)

Åtgärdsförslagen spänner över alla samhällsviktiga sektorer. Förslagen speglar också utvecklingsbehov som MSB tidigare har identifierat i rapporter och analyser till regeringen. Slutligen är det viktigt att nå balans mellan satsningar på olika geografiska nivåer. Därför föreslår MSB en kraftfull satsning på Sveriges kommuner och regioner.

De största satsningarna som MSB föreslår är inom kommuners och regioners beredskap, investeringar i säkerhetsskydd samt en grundläggande robusthet i organisation, infrastruktur och anläggningar. Bland annat har länsstyrelserna föreslagit statliga investeringsprogram för att stärka kommunal transportinfrastruktur, dricksvatten, avlopp och energiförsörjning vid höjd beredskap och krig.

Näringslivets roll är avgörande inom totalförsvaret. Varor och tjänster som behövs för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter såsom el, tele och livsmedel behöver säkerställas inför krig och krigsfara, därför är stärkt försörjningsberedskap är en central åtgärd. Skyddsrum, räddningstjänst samt satsningar på frivilligorganisationers arbete inom befolkningsskyddet är andra exempel på åtgärdsområden.

MSB har även lämnat förslag om vissa regelförändringar. Det handlar bland annat om att aktivera civilplikten i alla dess delar, att ge uppdrag om en analys av de så kallade förfarandelagarna, samt att ge en eller flera myndigheter i uppdrag att planera och förbereda inför en eventuell ransonering.

- Annons -
- Annons -

Vägen till rätt skalskydd

Ett effektivt skalskydd ska skydda fastigheten och olika tillgångar och samtidigt fungera bekvämt för användarna. Här är är några råd på vägen till det...

FLER NYHETER

Joachim Källsholm sitter kvar som ordförande för Säkerhetsföretagen

– Jag är både glad och stolt över att få förtroendet att ytterligare ett år vara med och leda branscharbetet tillsammans med en mycket...
- Annons -

CSG vinner upphandling – ska bevaka Karolinska Universitetssjukhuset

– Vi ser fram emot att starta samarbetet med Karolinska i Solna och samtidigt ta oss an ett av Europas största universitetssjukhus. Jag är stolt...
- Annons -

Riksdagen säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa sökdatabaser

Riksdagen anser att regeringens förslag skulle kunna skapa en alltför bred och oprecis möjlighet att göra inskränkningar i grundlagsskyddet genom vanliga lagar. Därför röstade...
- Annons -

Penningtvättsdagarna drog fullt hus

Bakgrunden till den nya mötesplatsen är den ökande grova kriminaliteten som utgör ett hot mot vårt samhälle och demokratin. Ett sätt som är effektivt...

Säkerhetschefer har bättre koll på sina IT-miljöer

48 procent känner att deras organisation riskerar att drabbas av en cyberattack under de kommande 12 månaderna, att jämföra med 64 procent förra årets...
- Annons -

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och polisens användning av ansiktsigenkänning

Den ena riktlinjen handlar om hur administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen ska beräknas och syftar till att skapa en harmoniserad metod och principer för beräkningen av...

Orange Cyberdefense storsatsar i norra Sverige

Redan idag finns Orange Cyberdefense på plats i regionen, med 18 anställda fördelade på fyra regionkontor i Sundsvall, Umeå, Luleå och Borlänge.– I Norrland...

InterSystems: ”Man måste kontinuerligt arbeta med att skydda resurser som är skyddsvärda”

IT-säkerhet är ett ständigt aktuellt ämne. Attackerna, hoten och sårbarheterna blir fler, värre, större och mer varierade. Säkerhetsexperter hinner helt enkelt inte med. I...

Transfer Gorup utser Patrik Olsson till vd för Altum Security och Mil Sec

Han kommer senast från en befattning som regionchef syd & väst på Altum.– Det ska bli otroligt roligt att axla ansvaret för både Mil...

Ny säkerhetstjänst ska göra det enklare att efterleva GDPR

Advanias säkerhetslösning Data Management as a Service är tänkt att förenkla inventering och analys av data och ger dessutom en ökad förståelse för eventuella...

Google köper svenskt IT-säkerhetsbolag

Enligt Di äger Google Cloud samtliga aktier i bolaget sedan den 7 mars i år.Köpeskillingen är inte offentliggjord, men vid en nyemission på...

Välkommen till vår nya medarbetare

Hallå där Elias Thomsen, du är ny medarbetare hos Aktuell Säkerhet sedan några veckor där du ansvarar för annonsering. Hur har de första veckorna...

”Den nya minivarianten av Dfusion är utvecklad för att ta minimal plats”

Missade du första delen kan du ta del av den härHur har utvecklingen sett ut för er under pandemin?– Vi såg att efterfrågan på...

Vectra AI lanserar gratis cybersecuritytjänster

Bankwebbplatser, uttagsautomater och militära datornätverk har stängts ner de senaste veckorna efter att ha blivit drabbade av cyberattacker och desinformationskampanjer.– Eskalerande cyberkonflikter kommer att...

Vägen till rätt skalskydd

Ett effektivt skalskydd ska skydda fastigheten och olika tillgångar och samtidigt fungera bekvämt för...

Nanosäkerhet är framtiden

Det faktum att den digitala världen återspeglar den fysiska gör det också möjligt att...