- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

MSB föreslår åtgärder för stärkt civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025 till regeringen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.

-

- Annons -
Charlotte Petri Gornitzka, gemeraldirektör för MSB Foto: Eva Dalin

– För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat, börjar beakta beredskapshänsyn i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett åtgärdspaket som spänner över samtliga sektorer, betonar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Regeringen har fått konkreta, prioriterade och prissatta förslag av MSB om åtgärder för att stärka det civila försvaret. Några exempel på förslag är investeringar i reservkraft och robust drivmedelsförsörjning, sensorer för att upptäcka digitala intrångsförsök i kritisk infrastruktur, säkra datahallar med redundans (om en slås ut finns minst en extra), utbyggnad av kommunala trygghetspunkter där allmänheten kan söka skydd, livsmedelsförsörjning inklusive vatten, med mera.

Totalt har ett 70-tal myndigheter bidragit med över 700 förslag till åtgärder. MSB har gjort en bedömning som även utgår från tidigare systemanalyser av identifierade behov för att stärka civilt försvar.

Kraven på ett stärkt civilt försvar ökar i takt med att det militära försvaret växer, åtgärdsförslagen ska därför matcha utvecklingen av Sveriges militära försvar. Samtidigt måste utvecklingen av civilt försvar ske i en takt som är realistisk. (Civilt försvar omfattar hela samhället och är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner och regioner, enskilda, företag och det civila samhället vidtar för att förbereda Sverige för krig.)

Åtgärdsförslagen spänner över alla samhällsviktiga sektorer. Förslagen speglar också utvecklingsbehov som MSB tidigare har identifierat i rapporter och analyser till regeringen. Slutligen är det viktigt att nå balans mellan satsningar på olika geografiska nivåer. Därför föreslår MSB en kraftfull satsning på Sveriges kommuner och regioner.

De största satsningarna som MSB föreslår är inom kommuners och regioners beredskap, investeringar i säkerhetsskydd samt en grundläggande robusthet i organisation, infrastruktur och anläggningar. Bland annat har länsstyrelserna föreslagit statliga investeringsprogram för att stärka kommunal transportinfrastruktur, dricksvatten, avlopp och energiförsörjning vid höjd beredskap och krig.

Näringslivets roll är avgörande inom totalförsvaret. Varor och tjänster som behövs för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter såsom el, tele och livsmedel behöver säkerställas inför krig och krigsfara, därför är stärkt försörjningsberedskap är en central åtgärd. Skyddsrum, räddningstjänst samt satsningar på frivilligorganisationers arbete inom befolkningsskyddet är andra exempel på åtgärdsområden.

MSB har även lämnat förslag om vissa regelförändringar. Det handlar bland annat om att aktivera civilplikten i alla dess delar, att ge uppdrag om en analys av de så kallade förfarandelagarna, samt att ge en eller flera myndigheter i uppdrag att planera och förbereda inför en eventuell ransonering.

- Annons -

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

IMY publicerar vägledning för integritetsanalys

IMY publicerar nu ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete”. Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till...
- Annons -

Stärkt system för samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha...

Hon blir ny ordförande för Tech Sveriges Hållbarhetsråd

Johanna Giorgi, hållbarhetschef för AddSecure, har utsetts till ordförande för Tech Sveriges hållbarhetsråd.Rådet arbetar aktivt både för att lyfta fram techbranschen som möjliggörare av...
- Annons -

Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Det inträffar runt 6 000 hjärtstopp om året utanför sjukhus i Sverige. Genom hjärt-lungräddning överlever ungefär var tionde. Den siffran skulle kunna dubblas om...

Hallå där, Rahmina Khatun, en av tre mottagare av ISACA-stipendiet 2022

Motiveringen lyder:I denna uppsats rätas frågetecknet ut till ett utropstecken och arbetet belyser att kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde...

Utbildning ska ge tågpersonal verktyg för att hantera hot och våld

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds genom att hackaren lyckas ta över så kallade privilegierade användarkonton....

PTS övade cyberförsvar

Under två dagar, 29-30 november, genomfördes PTS CDX 2022, (CyberDefenceExercise) en teknisk övning tillsammans med deltagare ur sektorn elektronisk kommunikation. Övningen genomfördes på FOI:s...

A-kassans utbetalningar skjuts upp efter cyberattack

Softronic sköter bland annat driften åt a-kassorna, som på grund av attacken meddelat att utbetalningarna från dem kommer att dröja."Av säkerhetsskäl kommer torsdagens utbetalning...

Offren för utpressningsattacker har ökat med 138 procent i Norden

Bland resultaten framkommer att det totala antalet incidenter ökat med drygt fem procent från föregående år. I snitt utsattes varje kund för fler än...

Säkerhet och digitalisering högst prioriterat för företags betalningslösningar inför 2023

Att stärka säkerheten är den satsning som företagen prioriterar allra högst när det gäller betallösningar, visar undersökningen. På andra plats hamnar digitalisering av betalningar,...

Gömmer sig en “cyberspion” i din datainfrastruktur?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberattacker är svåra att upptäcka. I snitt tar det upp till 287 dagar att...

2Secure anställer informationssäkerhetskonsult

Erik Baumgardt är i grunden statsvetare och inriktade sig tidigt på säkerhetspolitik och integritetsfrågor.– Jag vill utvecklas och lära nytt och såklart bidra till...

Verktyg ska hjälpa att systematisera och brottsförebygga i skolor

– Tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge har vi på den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige utvecklat ett verktyg som möjliggör ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds...