• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

MSB finansierar forskning om resilienta betalningssystem

-

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar ett femårigt forskningsprojekt som leds av forskare vid Högskolan i Skövde. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att syftet är att närmare studera vilka konsekvenser som kan uppstå när samhällets betalningssystem inte fungerar som de ska, samt vilka aktörer som är inblandade och vilka åtgärder som krävs vid störningar i betalningssystemet.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här:

Störningar kan få negativa konsekvenser för såväl enskilda människor, företag och för samhället. Störningar kan även påverka allmänhetens förtroende för betalningssystemets förmåga att kunna hantera betalningar av varor och tjänster.

En störning eller en kris inom en sektor kan dessutom sprida sig vidare till andra sektorer, som transport- eller livsmedelssektorn, med allvarliga störningar som följd.

I projektet ska en datorsimuleringsmiljö byggas under 2017, där representanter från olika organisationer kan uppleva liknande situationer. Simuleringsmiljön visar olika scenarier och konsekvenser av en kris i betalsystemet. Sedan diskuterar deltagarna åtgärder för att hantera krisen. Deras beslut matas tillbaka in i datorsimuleringen, som visualiserar effekterna av besluten i en ny situationsbild. Så uppstår ett händelseförlopp där deltagarna lär sig gång på gång vad effekterna av deras beslut är.

Projektet förväntas generera konkreta råd för bank-, transport- och livsmedelssektorn om hur de kan agera när betalsystemet inte fungerar. Dessutom kan projektet ge insikt om hur vi kan uppnå kollektiv tvärsektoriell resiliens (återhämtningsförmåga av en grupp aktörer från olika sektorer), vilket är värdefullt för MSB och aktörer i andra sektorer. Projektet kommer att pågå 2016-2020.

I projektet ingår Högskolan i Skövde, Mittuniversitet, Linköpings Universitet och företaget Combitech.

Läs mer om projektet:

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....