- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Molnet höjer inte automatiskt företagets nivå av IT-säkerhet

Företag som Microsoft skördar just nu frukterna efter ökningen av distansarbete och företagens ambitiösa molnstrategier. Deras molnplattform Microsoft Azure växer rejält när både små och stora företag får upp ögonen för fördelarna med molnet, det konstaterar Scott Gower, nordisk säljchef på Datto.

-

- Annons -

Jag måste vara ärlig och säga att Microsoft tillhandahåller förstklassig programvara som hjälper oss att utföra vårt arbete där och när det passar oss bäst. Men Microsoft är inget IT-säkerhetsföretag och de ansvarar inte för dataskyddet. En flytt till molnet löser inte företagens IT-säkerhetsutmaningar och det betyder inte heller att företagsledare kan luta sig tillbaka och låta molnleverantören ansvara för IT-säkerheten.

Företagsledare, IT-beslutsfattare och styrelser ansvarar för att företagets data är säker. Molnleverantören ansvarar självklart för säkerheten i sin egen infrastruktur och ser till att företag kan komma åt sin data men det är företagen själva som ansvarar för backup om data exempelvis blir raderad eller förlorad. Tyvärr verkar det dock som att svenska företag inte är medvetna om detta ansvar. En undersökning som gjorts bland Dattos svenska MSP-partner visar att så många som 45 procent av deras kunder, som främst består av mindre företag, inte alls är medvetna om att de ansvarar för att säkerhetskopiera sin egen data, även när den lagras i molnet.

Mer av allt – en stor ökning av cyberhot

Det beror inte på att molnet, varken hos Microsoft eller andra leverantörer, inte är säkert. Det är väldigt säkert och jag är själv en förespråkare för att flytta från serverrummet in i molnet, där data är samlat och mer tillgängligt. Det är dock viktigt för företag att förstå att ansvaret för deras data i slutändan ligger på deras eget bord. Det kan vara lockande att skylla ifrån sig men det är inte molnleverantörens, IT-tjänsteleverantörens eller en stackars medarbetares ansvar, bara för att ingen annan tagit ansvaret för säkerheten.

Vi kan förvänta oss ”mer av allt” när det gäller säkerhetshot i framtiden. Fler kidnappningsprogram, mer nätfiske, fler VD-bedrägerier, och så vidare. Och detta ser jag i mitt dagliga arbete på Datto. Sverige är ett mycket digitaliserat land med goda affärsrelationer och avtal med andra länder. Det betyder också att vi är ett attraktivt mål för cyberkriminella.

Vad som dock måste beaktas är att cirka 99,9 procent av alla företag i Sverige enligt Tillväxtverket har färre än 249 anställda och därför kategoriseras som små och medelstora företag. Det gör att väldigt få svenska företag sitter på större datamängder. Men detta innebär inte att vi kan förvänta oss att cyberkriminella enbart går efter de stora företagen. Små och medelstora företag behöver också skydda sin data lika mycket då den kan vara lika värdefull som data från ett stort företag.

Att små och medelstora företag inte har samma skydd som storföretagen är en svår utmaning. IT-resurserna är ofta knappa och det syns i företagens IT-säkerhet, vilket är oroande. Det kostar i snitt över en miljon kronor om ett företag får ett driftstopp efter en ransomware-attack. 31 procent av svenska företag har enligt Dattos undersökning förlorat data på grund av bristande backup. Om din verksamhet inte har en säkerhetskopia kan du inte med säkerhet få tillbaka värdefull data om verksamheten har blivit utsatt för ett dataintrång, och detta kan i hög grad påverka företagets finansiella resultat.

Scott Gower, nordisk säljchef på Datto

Så oavsett om ett företag väljer Microsoft eller en annan leverantörs molnlösning bör företaget noga överväga hur de säkerställer säkerhetskopiering av sin data. Molnet är inte ogenomträngligt och höjer inte automatiskt företagets nivå av IT-säkerhet – företagen måste själva ha en strategi och ta ansvar för det.

- Annons -

FLER NYHETER

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...
- Annons -

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...
- Annons -

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...

RAPPORT: Cyberkriminella övergår till att sprida virus via container-format

Sådana filtyper, som ISO, IMG och RAR, har möjlighet att kringgå Microsofts skydd mot makroblockering, samt underlätta distributionen av körbara filer som kan leda...

Zoom stärker säkerheten

Zoom skriver i ett pressmeddelande att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Room-funktioner. Detta för att stärka användarnas säkerhet när de deltar...
- Annons -