• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brott och otrygghet. Det visar Företagens trygghetsundersökning 2024, som bygger på svar från drygt 16 000 svenska företag.

-

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel av landets kommuner inkluderat näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ännu färre har kartlagt det lokala näringslivets utsatthet, vilket framgår av Brottsförebyggande rådets kartläggning.

– Resultaten är allvarliga då denna undersökning visar att oron och utsattheten för brott präglar företagsklimatet i hela landet. Konsekvenserna av oron och utsattheten är att cirka tio procent av företagen överväger att flytta eller lägga ner verksamheten, säger statsvetaren och näringslivsexperten Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige).

I undersökningen har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt drygt 16 000 företagares oro, utsatthet och konsekvenser för brott. Resultaten visar att majoriteten av företagen bedriver sin verksamhet med vetskapen om att de när som helst kan drabbas av brott. En oro som är befogad då så många som 40 procent rapporterar att de har utsatts för olika typer av brott under det senaste året.

– En förutsättning för att minska brottsligheten är att den kommer till polisens kännedom. Nästan 60 procent av företagen uppger emellertid att de inte polisanmält något av de brott de har utsatts för under det senaste året. Orsaken är framför allt uppfattningen att det inte är någon idé eftersom en anmälan sällan leder till någon åtgärd. Det ska noteras att anmälningsbenägenheten är hopplöst låg över hela landet; i storstäder, i mellanstora städer och på landsbygd, säger Jacob Ämtvall.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...