• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Många dåligt förberedda på säkerhetsrisker vid distansarbete

Den övergång till hybridarbete vi upplevt de senaste åren har lett till både större möjligheter och ökade utmaningar för många företag. I den finansiella tjänstesektorn har övergången till distansbete belyst behovet av att balansera fördelarna med verktyg för produktivitet med nödvändiga och regulatoriska krav.

-

Enligt en undersökning genomförd av Osterman Research arbetade 18 procent av anställda i finansiella tjänsteföretag hemifrån före pandemin, att jämföra med över 80 procent i dag. Men trots skiftet uppger fyra av fem företag i den hårt reglerade finansiella tjänstesektorn att de inte är tillräckligt förberedda på de säkerhetskrav som följer av en personal som arbetar hemifrån. Trots det anger nästan 30 procent av de tillfrågade en önskan om att merparten av deras personal ska fortsätta arbeta hemifrån. 

– Många företag har kanske inte insett vilka säkerhetsrisker som hemarbete faktiskt innebär, framför allt när det kommer till sektorer som hanterar så känslig information som den finansiella tjänstesektorn. Det bästa sättet att förebygga den här typen av risker är genom kontinuerlig säkerhetsutbildning för de anställda, och anpassa den till en vardag där distansarbete är en självklarhet för anställda, säger Mikael Järpenge, teknisk cybersäkerhetsexpert på Proofpoint.

Därtill kan läggas att en ökad personalomsättning leder till ytterligare oro, inte minst bland svenska it-säkerhetschefer där hälften menar att det skapar ännu större utmaningar inom organisationen. Att anställda lättare läcker data utanför kontorsmiljön (69 procent) och att företag inte har samma nivå av insyn i vad anställda gör (68 procent) listas som de två främsta riskerna för insiderhot.  I samma undersökning uppger 51 procent av de svenska it-säkerhetscheferna att de har sett en ökning av riktade attacker under det senaste året.

Användandet av samarbetsverktyg som Zoom, Microsoft Teams och Slack har växt kraftigt under senare år. En nyligen genomförd undersökning från McKinsey visar att 85 procent av företagen har sett en ökad användning av dessa verktyg.

En av de främsta utmaningarna av den ökade användningen av samarbetsverktyg är att de inbyggda funktionerna för att samla in och monitorerna innehåll varierar kraftigt beroende på plattformen, vilket gör det svårt för företag att följa de regler och säkerhetskrav som ställs på dem.

Dessutom utgör den interaktiva karaktären hos verktygen med chattar och fildelning en utmaning för företag när det kommer till övervakning. Detta har gjort apparna till måltavlor för cyberattacker som ransomware och kontokapningar.

Ytterligare en säkerhetsaspekt som tydliggjorts i övergången till distansarbete är behovet av att ta itu med användningen av personliga enheter för arbetsrelaterade aktiviteter. Det inkluderar att minska så kallad skugg-it – alltså att anställda använder verktyg som inte godkänts av it-avdelningen.

– En viktig aspekt är att ha såväl insyn som insikt samt att veta kontexten kring enskilda inloggningsförsök och de identiteter och användare som försöker logga in. För att kunna fatta ett informerat beslut om att exempelvis bevilja tillgång till affärskritiska data behöver systemet kunna veta att när en viss identitet loggar in från en tidigare okänd IP-adress och vilken applikation som ber om tillgång, säger Mikael Järpenge.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...