• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Linköping satsar på brottsförebyggande brobyggare

-

Couple watching sunsetRedan idag görs stora insatser för att Linköping ska vara en trygg plats att leva och växa upp i för alla. Trots det finns utmaningar. Därför satsar kommunen närmare 6,5 miljoner kronor på förstärkning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Linköping.

Idag bedrivs ett framgångsrikt arbete med brottsförebyggande brobyggare. För att förstärka deras arbete och bättre lyckas med att nå flickor satsar kommunen på att utöka teamet med en tredje brottsförebyggande brobyggare som ska rikta in sig på den målgruppen.

– Brobyggarna har lyckats nå många barn och unga i riskzonen, men det har av kulturella orsaker varit svårt att nå flickor. Därför förstärker vi brobyggarna så att vi bättre kan fånga upp tjejerna, säger Daniel Andersson (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Avhopparverksamhet

För att kunna få fler personer att lämna grov, organiserad brottslighet bakom sig behövs en fungerande avhopparverksamhet. Kommunen investerar därför i en förstärkning av sociala insatsgruppen där man i samverkan med polis, andra kommuner och regioner, civilsamhälle och familj skräddarsyr individuellt stöd för att hitta vägar tillbaka från kriminalitet.

– Hela samhället tjänar på att vi har en fungerande avhopparverksamhet, där individer med kriminell bakgrund kan få stöd för att kunna lämna ett kriminellt liv bakom sig. Det är därför avgörande att vi stärker upp resurserna och samarbetet med andra aktörer, säger Helena Balthammar (S), ordförande i demokrati- och trygghetsutskottet.

För att förhindra att ungdomar som känner sig utanför lockas av extremistiska rörelser satsar kommunen på att utbilda personal inom skolan. Personalen ska få lära sig att känna igen tecken på att ungdomar är på väg att radikaliseras och veta hur man ska agera. Utbildningsinsatserna kommer att beröra 600 deltagare inom skolan.

För att vända utvecklingen i Linköpings mest utsatta stadsdelar krävs långsiktighet i samhällets insatser. Stadsdelsutvecklingsarbetet ska stärkas, genom en större närvaro från samhällets organisationer i de utsatta bostadsområdena, ett förstärkt trygghetsarbete och ett ökat fokus på delaktighet. En stadsdelssamordnare får i uppgift att ta en aktiv del i stadsdelsutvecklingen i Ryd, vilket innebär att driva samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, samarbeta med lokala aktörer samt föra dialog med linköpingsborna.

För perioden 2016-2018 satsar Linköpings kommun 6,45 miljoner kronor på ökad trygghet. Satsningen fördelar sig enligt följande:

Brottsförebyggande brobyggare: 1,6 mnkr

Avhopparverksamhet: 1,6 mnkr

Utbildningsinsatser mot extremism: 1,65 mnkr

Stadsdelssamordnare Ryd: 1,6 mnkr

Stadsdelssamordnare i Ryd finansieras inom befintlig budget. Övriga satsningar finansieras med markeringsmedel, dvs tidigare års överskott.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...