• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Linköping satsar på brottsförebyggande brobyggare

-

Couple watching sunsetRedan idag görs stora insatser för att Linköping ska vara en trygg plats att leva och växa upp i för alla. Trots det finns utmaningar. Därför satsar kommunen närmare 6,5 miljoner kronor på förstärkning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Linköping.

Idag bedrivs ett framgångsrikt arbete med brottsförebyggande brobyggare. För att förstärka deras arbete och bättre lyckas med att nå flickor satsar kommunen på att utöka teamet med en tredje brottsförebyggande brobyggare som ska rikta in sig på den målgruppen.

– Brobyggarna har lyckats nå många barn och unga i riskzonen, men det har av kulturella orsaker varit svårt att nå flickor. Därför förstärker vi brobyggarna så att vi bättre kan fånga upp tjejerna, säger Daniel Andersson (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Avhopparverksamhet

För att kunna få fler personer att lämna grov, organiserad brottslighet bakom sig behövs en fungerande avhopparverksamhet. Kommunen investerar därför i en förstärkning av sociala insatsgruppen där man i samverkan med polis, andra kommuner och regioner, civilsamhälle och familj skräddarsyr individuellt stöd för att hitta vägar tillbaka från kriminalitet.

– Hela samhället tjänar på att vi har en fungerande avhopparverksamhet, där individer med kriminell bakgrund kan få stöd för att kunna lämna ett kriminellt liv bakom sig. Det är därför avgörande att vi stärker upp resurserna och samarbetet med andra aktörer, säger Helena Balthammar (S), ordförande i demokrati- och trygghetsutskottet.

För att förhindra att ungdomar som känner sig utanför lockas av extremistiska rörelser satsar kommunen på att utbilda personal inom skolan. Personalen ska få lära sig att känna igen tecken på att ungdomar är på väg att radikaliseras och veta hur man ska agera. Utbildningsinsatserna kommer att beröra 600 deltagare inom skolan.

För att vända utvecklingen i Linköpings mest utsatta stadsdelar krävs långsiktighet i samhällets insatser. Stadsdelsutvecklingsarbetet ska stärkas, genom en större närvaro från samhällets organisationer i de utsatta bostadsområdena, ett förstärkt trygghetsarbete och ett ökat fokus på delaktighet. En stadsdelssamordnare får i uppgift att ta en aktiv del i stadsdelsutvecklingen i Ryd, vilket innebär att driva samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, samarbeta med lokala aktörer samt föra dialog med linköpingsborna.

För perioden 2016-2018 satsar Linköpings kommun 6,45 miljoner kronor på ökad trygghet. Satsningen fördelar sig enligt följande:

Brottsförebyggande brobyggare: 1,6 mnkr

Avhopparverksamhet: 1,6 mnkr

Utbildningsinsatser mot extremism: 1,65 mnkr

Stadsdelssamordnare Ryd: 1,6 mnkr

Stadsdelssamordnare i Ryd finansieras inom befintlig budget. Övriga satsningar finansieras med markeringsmedel, dvs tidigare års överskott.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...