• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Låt inte leverantörerna bli informationssäkerhetens svagaste länk

Det är tyvärr ganska vanligt att verksamheter brister i att ställa tydliga krav på sina leverantörer, inte minst på den gemensamma informationshanteringen. Digitaliseringen innebär att de flesta leverantörer, på något sätt, tar del av affärskritisk information för att kunna tillhandahålla sina tjänster. Följaktligen borde kraven på att informationen hanteras säkert öka. Och ribban bör läggas på minst samma nivå som den man satt för sin egen upphandlande organisation. Så är inte alltid fallet menar Björn Mogren, cybersäkerhetsspecialist hos Advenica.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Utgångspunkten vid utkontraktering av en digital tjänst bör vara insikten att man tappar lite av kontrollen över informationen som delas. Och att det medför en potentiell risk som behöver hanteras. Som kravställare behöver man inventera och klassa informationen som ska hanteras hos leverantören. Sedan behöver man göra en riskanalys – vilka informationssäkerhetsrisker finns med den valda leverantören? De interna och externa krav man har ska specificeras tydligt, exempelvis om bakgrundskontroller krävs för enskilda medarbetare hos leverantören och de EU-krav som är relevanta. Tre baskrav som alla organisationer bör ställa för att säkerställa informationssäkerhet är; att endast behöriga i alla led tillåts handskas med informationen; att informationen som hanteras är korrekt, samt att den finns tillgänglig när den behövs. Uppföljning av efterlevnaden kan göras mer eller mindre omfattande beroende på hur kritisk man bedömt att leverantören är.

En lämplig utgångspunkt är de krav man ställer på sin egen informationssäkerhet som upphandlande part. Men, inte sällan accepteras leverantörens standardavtal utan särskilda analyser. Det gör att uppföljningar av efterlevnaden brister och att riskanalyser glöms bort eller skjuts upp vid upphandlingar.

Ytterligare en aspekt är den kommande NIS2-lagstiftningen. Alla sektorer som anses väsentliga för samhället och ekonomin omfattas av nuvarande NIS, en EU-gemensam lagstiftning för att stärka cybersäkerheten i unionen. NIS2, som börjar gälla efter oktober 2024, innebär ökade skyldigheter när det gäller hantering av incidenter, kryptering och avslöjande av sårbarheter för både privata och offentliga verksamheter inom hela EU.

Att utvärdera sina leverantörer och deras olika risker är ett omfattande projekt, men ofta sker det i steg. Enklast är att starta med de leverantörer som man uppfattar har störst risk eller värde för organisationen. Sedan kan man förbättra och utöka processen över tid. Utvidgningen av de nya NIS2-reglerna kommer däremot att effektivt tvinga fler verksamheter och sektorer att vidta åtgärder för hantering av cybersäkerhetsrisker. Inte minst genom de omfattande sanktionsmöjligheter som införs. Det kommer bidra till att öka cybersäkerhetsnivån i Europa på medellång och lång sikt.

Björn Mogren, Advenica
Foto: Drago Prvulovic

Genom NIS2 kommer många fler branscher för leverantörerna att omfattas. Omfattas den egna organisationen av NIS2 bör man därför ställa de kraven också på alla sina nya leverantörer. Det vinner alla parter på – du själv som upphandlande part och samhället i stort ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Föregående artikel
Nästa artikel

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...