- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS

Låg molnmognad i Sverige

-

- Annons -

En internationell undersökning utförd av Microsoftägda utvecklingsbolaget Avanade där Sverige och Norden ingick bland 1 650 höga chefer i flera branscher och med olika ansvarsområden, visar att företag kan öka de årliga intäkterna med 10 miljarder kronor och minska driftkostnaderna med drygt 11 ​​procent genom en mer framåtlutad helhetssyn på molnteknik, applikationer och modern teknik.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet hä

Avanades undersökning visar att bland de tillfrågade cheferna i Sverige är det endast fyra procent som beskriver den egna organisationens molnförmåga som optimerad. Det globala genomsnittet i undersökningen är 12 procent, vilket fortfarande är en mycket låg andel.

I Sverige uppger 66 procent av cheferna att deras företag fortfarande befinner sig i ett initialt eller förhoppningsbaserat stadium på sin molnresa. Globalt är 45 procent av samma uppfattning. Om svenska och nordiska företag är på efterkälken eller om cheferna har en mer självkritisk hållning på grund av högre grad av IT-mognad återstår att visa.

33 procent av företagen i Sverige uppger även att de avsätter 20 procent av IT-budgeten till att uppdatera äldre applikationer. Om tre år förväntas den kostnaden ha stigit till cirka 30 procent av IT-budgeten.

– Vi vet att digital störning påverkar alla branscher på ett genomgripande sätt och utgör ett verkligt hot även för etablerade företag. Skillnader i molnmognad skapar ett affärslandskap med digitala eftersläntrare som stannar upp medan deras digitalt infödda konkurrenter ångar vidare framåt. Skillnaden ligger i att de digitalt infödda, tack vare deras molnbaserade arkitektur, besitter förmågan att styra verksamheten mot nya möjligheter och bort från hot inom så kort tid som dagar och inte först efter flera månader eller år senare, säger Antonio Marsico, Sverigechef Avanade.

Det globala genomsnittet visar att endast en femtedel av företagens applikationer har byggts om för molnet. 88 procent av respondenterna svarar att innovativa applikationer har en direkt påverkan på företagets tillväxt. Eftersom flertalet prioriterar ökad försäljning och intäkter under det kommande året, råder samstämmighet kring värdet av specialbyggda molnbaserade applikationer. Nio av tio chefer globalt bekräftar att appar som prioriterar mänskliga behov är avgörande för tillväxt och försvar av befintlig marknadsposition.

– För att lyckas måste man kunna flytta fokus snabbt för att leverera kundvärde som kan öka försäljning och intäkter. Mobilapplikationer är bara ett exempel där digitala infödingar använder humancentrerade appar för att röra om på etablerade marknader. Mobilappar är ett kraftfullt verktyg för att komma närmare kunderna, ge mer personlig service och underlätta köpresan. Framgångsrika företag är inte rädda för att experimentera utan driver innovation snabbare och gör oftare än konkurrenterna verklighet av nya idéer på marknaden, säger Antonio Marsico.

- Annons -

FLER NYHETER

Vd-berdrägerier åter på stark uppgång

Attacker med kidnappningsprogram som pressar mottagaren på pengar, har backat jämfört med samma period år 2020. Vid februaris slut hade strax över 3 miljoner...
- Annons -

Microsoft köper AI-företag för 170 miljarder kronor

Microsofts skriver i ett pressmeddelande att syftet med köpet är att ”kombinera lösningar och expertis för att leverera nya moln- och AI-funktioner till sjukvården...
- Annons -

Skadlig kod sprids genom crackade versioner av Office och Photoshop

Bitdefenders säkerhetsexperter har upptäckt en malwarekampanj som har drabbat folk och företag runt om i världen - även i Norden. Kampanjen har spridits genom...
- Annons -

Prosero utser COO och ansvarig för Tysklandsetableringen

Peter Feledy kommer närmast från AniCura där han som COO och Group Care Services Director byggde upp flera av de gemensamma mervärdena under AniCuras...

Iver förvärvar norska Aztek

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev...
- Annons -

Ny CFO på Safe Solutions

Rickard Dahlroth tillträdde den förste april som CFO på Safe Solutions. Rickard är ingen nykomling i säkerhetsbranschen – han har 16 års erfarenhet från...

Nordic Level Group rekryterar på nytt

Ugur Karci kommer att gå in som driftchef bevakning. Han kommer senast från Avarn Security där han varit avdelningschef för handelssegmentet. Ugur påbörjade sin...

Axel Group lanserar försvarsspray som kan larma larmcentral

Plegium Smart Försvarsspray är ett kraftigt ögonirriterande mentolbaserat preparat. Förutom att tillfälligt förblinda en angripare och märka denne med rödfärg, larmar försvarssprayen också automatiskt...

Securitas och Mobility46 tecknar avtal

Affärsområdeschef för parkering på Securitas Sverige, Viktor Fhors, ser detta som ett viktigt steg i utvecklingen av Securitas parkeringserbjudande: – Jag är övertygad om att...

Från gråzon till safe zone

Föreläsningsserien riktar sig till den som idag är i en chefsroll eller senior befattning inom en organisation som har tydliga identifierade skyddsvärden eller en...

Cyberattack mot flera organisationer inom EU

Under mars månad utsattes EU-kommissionen och flertalet andra organisationer inom EU för en stor cyberattack. Det är en talesperson för EU-kommissionen som står för...

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen...

Ett smart passersystem som räddar liv

Systemet finns sedan tidigare inom räddningstjänsten, men verktyget har potential att hjälpa fler inom blåljusbranschen att nå fram snabbare under utryckning. I november förra...

Jätteläcka hos Facebook under påsk

Datan ska bestå av exempelvis födelsedatum, telefonnummer, mejluppgifter och platsinformation och ska vara tillgänglig för cyberkriminella som avser att nätfiska eller utföra någon annan...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Cyber psychology has a logical place in Information Security Strategy

Cyber Psychology is the science of the human interaction with the online world, the...