• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Ökad användning av digital teknik och hantering av större datamängder är bland de framtida utmaningarna för försvarsorganisationer. – Säkra och robusta kommunikationssystem kommer bli viktigare än någonsin, säger Marjan Skrjanc, försäljnings- och marknadschef på Sectra.

-

Marjan Skrjanc, försäljnings- och marknadschef på Sectra.

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär det också att vi delar vårt digitala rum med illasinnade aktörer som försöker utnyttja våra kommunikationssystem för att få tillgång till viktig information.

— Om säkerhetsklassificerad information hamnar i fel händer, kan det innebära ett nationellt säkerhetshot, säger Marjan.

Sectra har 45 års erfarenhet av att arbeta med kommunikationssystem med hög säkerhet, och erbjuder idag krypteringslösningar som används av försvarsorganisationer, civila myndigheter, Nato och EU. I nära samarbete med sina kunder och forskningsinstitut, utvecklar företaget effektiva och pålitliga säkerhetslösningar som säkerställer skyddet av svenska statshemligheter med betydelse för rikets säkerhet.

Framtidens försvar och hot mot dagens krypteringsmetoder

I takt med att försvarsorganisationer implementerar mer digital teknik, som till exempel sensorer, ökar deras operationella kapabilitet och effektivitet. Detta resulterar även i mer omfattande behov för kommunikation, lagring och bearbetning av enorma mängder data.

Förutom att skyddas av hög säkerhet måste kommunikation även vara snabb och lättillgänglig för den avsedda mottagaren. 

— Våra kunder hanterar dagligen säkerhetsklassificerad information, och den mängd information som lagras och delas kommer bara att öka, både nationellt och inom internationella samarbeten. Våra krypteringstjänster minimerar risken för avlyssning och kommer att spela en avgörande roll framtidens informationssäkerhet, säger Marjan.

Kärnan i informationssäkerhet är kryptografi, som skyddar känslig information från obehöriga. Kvantdatorer utgör ett potentiellt hot mot nuvarande krypteringsmetoder, vilket innebär att kvantdatorsäkra lösningar är viktiga för att säkerställa konfidentialitet även i framtiden.

— Försvarsorganisationer efterfrågar kvantdatorresistenta lösningar för att bibehålla sin digitala suveränitet både idag och i framtiden, förklarar Marjan och avslutar:

— I osäkra tider är det avgörande att försvarsorganisationer och myndigheter kan fatta beslut oberoende och opartiskt. Signalskyddet från våra krypteringstjänster säkerställer just denna digitala suveränitet.

Läs mer på communications.sectra.com

SENASTE NYTT

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

LEDARE: Våldsvågen – ett reellt problem för hela samhället

Problematiken med våldsvågen är otroligt komplex och består av flera lager. Endera måste fler poliser lockas att tjänstgöra, endera måste skola och socialtjänst vara...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...