- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Konkurrensverket ifrågasätter förslag om beredskapslagring

Högre priser och sämre konkurrens på apoteks- och läkemedelsmarknaden. Det kan bli konsekvensen av flera av de förslag som framförs i regeringens utredning om ökad beredskap inom sjukvården, det menar Konkurrensverket som även ifrågasätter modellen med att inrätta beredskapsapotek.

-

Enligt utredningen En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården har den svenska lagerhållningen av läkemedel i händelse av kris och krig stora brister. Utredningen föreslår därför en lagreglerad lagerhållningsskyldighet på sex månader av läkemedel som tillhandahålls av tillverkare, partihandlare och parallellimportörer.

Konkurrensverket framhåller i ett yttrande över utredningen att flera av förslagen är bristfälligt utredda utifrån ett konkurrens- och marknadsperspektiv. Om de realiseras riskerar de att få en betydande inverkan på apoteks- och läkemedelsmarknaden.

En lagreglerad skyldighet att lagerhålla läkemedel är komplicerad och Konkurrensverkets bedömning är att läkemedelsföretagen kommer att kompensera sig för den ökade kostnaden genom prishöjningar. Det är en bedömning som även utredningen gör.

Parallellimportörer riskerar att drabbas särskilt hårt av utredningens förslag, enligt Konkurrensverket. Det finns därför en risk att de inte kan eller vill verka på marknaden. Det innebär att läkemedelsbristen kan öka, vilket går tvärt emot utredningens uppdrag. Konkurrensverket avstyrker därför utredningens förslag att parallellhandlare av läkemedel åläggs samma lagerhållningsskyldighet som andra aktörer på marknaden.

Konkurrensverket ifrågasätter också behovet av det stora antalet beredskapsapotek som utredningen föreslår. I förslaget tar utredningen inte heller någon större hänsyn till den mycket kraftiga ökningen av e-handel med läkemedel på apotek som skett under senare år, och speciellt under den pågående pandemin. Därför anser Konkurrensverket att förslaget om inrättande av beredskapsapotek i grunden behöver ses över och utredas vidare.

Konkurrensverket avstyrker vidare utredningens förslag om att ge Apoteket AB ett samhällsuppdrag att inrätta beredskapsapotek. Konkurrensverket förordar istället en konkurrensutsatt upphandlingslösning av beredskapsapotek. 

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Mat är tema för årets Krisberedskapsvecka

– Kriget i Ukraina, torka och energibrist påverkar produktionen av livsmedel, och det har ökat intresset för hemberedskap. Att fler stärker sin hemberedskap är...

Great Security förvärvar Wasa Larm

– Wasa Larm är ett mycket välskött bolag med nöjda kunder och stabila intäkter. Bolaget verkar i ett marknadssegment som Great Security ser som...
- Annons -

DataCore i samarbete med Symply för säker arkivering av media

Den plattform man tillsammans tagit fram, Symply Perifery, bygger på DataCores objektlagringsplattform, Perifery, som är designad för applience- och edge-enheter.Symply Perifery tillhandahåller organisationer inom...

Seriline har anställt ny försäljningschef

– Vi förstärker säljorganisationen ytterligare. I mitten av september började Christian Winqvist som försäljningschef hos oss på Seriline. Christian har mångårig erfarenhet från branschen och...

IT-Total säkrar drift och infrastruktur åt SIS

– Det känns extra kul att få ingå partnerskap med SIS som vi uppfattar har genomfört en väldigt professionell upphandlingsprocess där inget lämnats åt...
- Annons -

Coromatic bygger datacenter åt techbolaget Shibuya

– Med det nya datacentret fullt utbyggt fyrdubblar vi vår kapacitet och tar höjd för att kunna expandera. Vi ser stor efterfrågan på trygga...

Securitas och Sensormatic förlänger avtal

– Den här typen av samarbeten, som sträcker sig under en längre tid, ger en god möjlighet att samverka på djupet och ständigt öka...

Ett samlat grepp om data är avgörande för att förebygga bedrägerier

Internationellt förs just nu diskussioner om hur banker och leverantörer av betaltjänster ska kunna stoppa bedragare som utnyttjar finansaktörernas digitala tjänster. I Sverige har...

Kronan Säkerhet nyrekryterar

Patrik Ripadal har de senaste 25 åren arbetat med att leda, utveckla och systematisera säkerhet och riskarbete inom den privata sektorn. Han har innehaft...

Nytt stöd till kommuner och civilsamhälle ska skapa samhällsnytta med hjälp av AI

– Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges...

Anna Sjöberg, operativ chef vid Säkerhetspolisen inleder Säkerhetsgalan

Hallå där Anna Sjöberg, operativ chef vid Säkerhetspolisen, du inledningstalar på Säkerhetsgalan. Vad kommer du beröra i ditt tal?- Att beskriva hur Sveriges säkerhet...

Ny standard för bättre offentlig upphandling

– Det här är en viktig standard som bidrar till att skapa förtroende för den offentliga affären och att förhindra korruption. Det räcker inte...

Nätverket Femme Defence firar fem år

Femme Defence startades 2017 av Louise Ask Holmbergm, Moa Linjer, Maja Norrman, Stina Gardell och Louisa Rabaeus som då alla studerade vid Försvarshögskolan. Nu...

STUDIE: Småföretagare inte tillräckligt rustade mot digitala brott

Svenska företagare har för fjärde året i rad fått ranka sin digitala mognad i TDI, Telias digitala Index och den visar att den digitala...
- Annons -

Ett samlat grepp om data är avgörande för att förebygga bedrägerier

Internationellt förs just nu diskussioner om hur banker och leverantörer av betaltjänster ska kunna...