- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kommunikationslösning tryggar skolpersonal och elever

Skolsäkerheten och vikten av en trygg skolmiljö är en aktuell fråga – att antalet allvarliga incidenter inom skolan ständigt ökar är en olycklig samhällsutveckling, samtidigt måste vi förhålla och anpassa oss till detta. Med rapporten Trygg Skola, ville Addsecure belysa vikten av en säkrare skola för elever och personal, och vilka krafttag som måste tas för att skapa förutsättningarna för en trygg skola.

-

- Annons -

– Vi på Addsecure anser att teknisk kunskap och utbildning av skolpersonal är viktiga första steg. Redan för ett par år sedan såg vi att det finns ett stort behov av lösningar för att snabbt få information och hjälp för att personal och elever på skolan ska känna sig tryggare, och skapade lösningen Trygg Skola, säger Magnus Hammarsten, talesperson för skolsäkerhet på Addsecure.

Trygg Skola är en kommunikationslösning som möjliggör att rätt information snabbt når rätt personer, och att rätt åtgärder initieras direkt. Lösningen stöttar personalen vid såväl mindre som större incidenter och förbättrar till exempel möjligheten att ingripa lokalt vid exempelvis en olyckshändelse eller ett bråk på skolgården. I lösningen kan man välja att ha mobilappar och personlarm kopplat till en molnbaserad larmhanteringplattform. Lösningen kan kompletteras med på-platsen-utrustning för att exempelvis presentera information på skärmar eller styra passagesystem för dörrar

– Skolattacken i Trollhättan 2015 satte frågan om säkerheten i skolan på sin spets. Sedan dess har fler svenska skolor investerat tid och resurser i ett aktivt säkerhetsarbete. Även om det är en positiv utveckling så saknar många skolor fortfarande resurser för att arbeta systematiskt med säkerhet, framförallt skolor i utsatta områden. Det syns inte minst i Skolinspektionens skolenkät 2019, där det framkommer att tryggheten och studieron i skolan har försämrats sedan 2013. Redan 2018 visade enkäten att gruppen otrygga elever, särskilt på högstadieskolorna, hade ökat. Samtidigt kunde man se att andelen elever som känner sig otrygga varierar mycket mellan olika skolor, säger Magnus Hammarsten.

– För många skolor är det en ekonomisk fråga kring prioriteringar. Vad ska man lägga skolpengen på? En stor del av Sveriges skolor har inte råd att satsa på trygghet och säkerhet. En lösning skulle kunna vara att staten öronmärker resurser för att utbilda landets skolor och dess personal i säkerhet.

– Jag tror att det är viktigt att visa eleverna att det är nolltolerans mot hot, våld och droger på skolan. En trygg skola handlar också om personalen har fått utbildning och övat så att de vet vad de skall göra vid olika typer av incidenter.

Intresset för Trygg Skola är stort och Addsecure för i dagsläget diskussioner med skolor och kommuner över hela landet om lösningen. Sedan tidigare har man samarbeten med ett flertal skolor i Göteborg, samt med Dalhemsskolan (numer Anneroskolan) i Helsingborg. 

– Precis som Dalhemsskolan väljer många skolor att börja trygghetsarbetet i liten skala för att sedan skala upp till en större lösning med fler komponenter och fler scenarier. Den enklaste och snabbaste lösningen innehåller en mobilapp som gör det möjligt för personalen att skicka larm om de blir utsatta för, eller ser, en allvarlig incident. Efter tid kan personlarm, personsökare och digitala skärmar läggas till samt brandlarm och passersystem anslutas och fler scenarierutbildningar genomföras. På detta sätt ökas personalens förmåga att hantera olika incidenter stegvis. Skolan får även möjlighet att följa upp händelser över tid för att kunna fatta beslut om riktade åtgärder, avslutar Magnus Hammarsten.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

SafeTeam säkrar Synoptiks butiker

– För mig är det viktigt att jag är trygg med de jag samarbetar med, att jag kan lita på både produkt och företag....

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...

Ingram Micro tecknar avtal med Fortinet

– Vårt avtal med Fortinet ligger helt i linje med vår strategi att stärka vårt cybersäkerhetserbjudande på den svenska marknaden. En fortsatt ökande IT-brottslighet,...
- Annons -

Trend Micro satsar på att skydda företag efter pandemin

Enligt det amerikanska analysföretaget Forrester har så kallad Zero Trust Network Access (ZTNA) visat sig vara den främsta säkerhetstekniken för skydd av företag under...

Amido och Trusté i avtal

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera...

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera...

Confidence i avtal med Svt

Samarbetet ska säkerställa att täcka Svt:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic Level group som...

Nytt förvärv av Prosero

– Att bli en del av Prosero skapar långsiktig stabilitet och ger Lås & Sikring AS de utvecklingsmöjligheter som behövs för att fortsätta sin...

Hallå där! Susan Bergman, Governance Manager för Combitech…

... du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?– Det...

Sårbarheter i Windows Office – experter manar till att uppdatera

Sårbarheterna beror på ett fel i äldre kod som finns i Excel95s filformat, vilket gör att forskarna tror att säkerhetsbristerna har funnits i flera...

SRS tar in digitalbyrå som ny samarbetspartner

Enligt Louise Ringström Grandinson står säkerhetsbranschen inför en förändring vilket gjorde att de nu ville hitta ett bredare samförstånd mellan PR och de digitala...

Utbildningsprogrammet AWS re/Start lanseras i Sverige

Den första re/Start-klassen i Sverige påbörjade utbildningen i mitten av april 2021–Vi ser fram emot att förmedla de senaste kunskaperna om molnteknik till ett...

RTL Telematics blir Addsecure

– Vi är glada över att nu ta detta sista steg på vägen mot full integrering mellan RTL Telematics och varumärket AddSecure. Vi har...

Tempest Security förvärvar Örestads Industribevakning

– Örestads Industribevakning kommer betyda mycket i Tempest Securitys tillväxtplaner. De är en stark aktör på den lokala marknaden och kommer bidra positivt till Tempest...

Organiserad brottslighet och insiderproblem kräver ökad kontroll

Polisen har genomfört en omfattande analys av kommunikation som avslöjats med dekrypteringen av tjänsten...