- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kommunikationslösning tryggar skolpersonal och elever

Skolsäkerheten och vikten av en trygg skolmiljö är en aktuell fråga – att antalet allvarliga incidenter inom skolan ständigt ökar är en olycklig samhällsutveckling, samtidigt måste vi förhålla och anpassa oss till detta. Med rapporten Trygg Skola, ville Addsecure belysa vikten av en säkrare skola för elever och personal, och vilka krafttag som måste tas för att skapa förutsättningarna för en trygg skola.

-

- Annons -

– Vi på Addsecure anser att teknisk kunskap och utbildning av skolpersonal är viktiga första steg. Redan för ett par år sedan såg vi att det finns ett stort behov av lösningar för att snabbt få information och hjälp för att personal och elever på skolan ska känna sig tryggare, och skapade lösningen Trygg Skola, säger Magnus Hammarsten, talesperson för skolsäkerhet på Addsecure.

Trygg Skola är en kommunikationslösning som möjliggör att rätt information snabbt når rätt personer, och att rätt åtgärder initieras direkt. Lösningen stöttar personalen vid såväl mindre som större incidenter och förbättrar till exempel möjligheten att ingripa lokalt vid exempelvis en olyckshändelse eller ett bråk på skolgården. I lösningen kan man välja att ha mobilappar och personlarm kopplat till en molnbaserad larmhanteringplattform. Lösningen kan kompletteras med på-platsen-utrustning för att exempelvis presentera information på skärmar eller styra passagesystem för dörrar

– Skolattacken i Trollhättan 2015 satte frågan om säkerheten i skolan på sin spets. Sedan dess har fler svenska skolor investerat tid och resurser i ett aktivt säkerhetsarbete. Även om det är en positiv utveckling så saknar många skolor fortfarande resurser för att arbeta systematiskt med säkerhet, framförallt skolor i utsatta områden. Det syns inte minst i Skolinspektionens skolenkät 2019, där det framkommer att tryggheten och studieron i skolan har försämrats sedan 2013. Redan 2018 visade enkäten att gruppen otrygga elever, särskilt på högstadieskolorna, hade ökat. Samtidigt kunde man se att andelen elever som känner sig otrygga varierar mycket mellan olika skolor, säger Magnus Hammarsten.

– För många skolor är det en ekonomisk fråga kring prioriteringar. Vad ska man lägga skolpengen på? En stor del av Sveriges skolor har inte råd att satsa på trygghet och säkerhet. En lösning skulle kunna vara att staten öronmärker resurser för att utbilda landets skolor och dess personal i säkerhet.

– Jag tror att det är viktigt att visa eleverna att det är nolltolerans mot hot, våld och droger på skolan. En trygg skola handlar också om personalen har fått utbildning och övat så att de vet vad de skall göra vid olika typer av incidenter.

Intresset för Trygg Skola är stort och Addsecure för i dagsläget diskussioner med skolor och kommuner över hela landet om lösningen. Sedan tidigare har man samarbeten med ett flertal skolor i Göteborg, samt med Dalhemsskolan (numer Anneroskolan) i Helsingborg. 

– Precis som Dalhemsskolan väljer många skolor att börja trygghetsarbetet i liten skala för att sedan skala upp till en större lösning med fler komponenter och fler scenarier. Den enklaste och snabbaste lösningen innehåller en mobilapp som gör det möjligt för personalen att skicka larm om de blir utsatta för, eller ser, en allvarlig incident. Efter tid kan personlarm, personsökare och digitala skärmar läggas till samt brandlarm och passersystem anslutas och fler scenarierutbildningar genomföras. På detta sätt ökas personalens förmåga att hantera olika incidenter stegvis. Skolan får även möjlighet att följa upp händelser över tid för att kunna fatta beslut om riktade åtgärder, avslutar Magnus Hammarsten.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Hallå där Oskar Snell, produktionschef på CIP Checkport

Kan du berätta om bakgrunden till ditt uppdrag? – Ledningen har gett mig i uppdrag att utveckla marknadens säkraste och effektivaste processer för brev- och...
- Annons -

Joakim Söderström kandiderar till riksdagsplats för Sverigedemokraterna

Han säger till Securityworldmarket.com att han tycker att Sverigedemokraterna under de senaste tio åren haft de bästa analysen av läget när det gäller trygghetsfrågorna...

Omstrukturering i City Networks ledning

– Den digitala transformationen ger enorma värden och skapar bättre och mer hållbara samhällen. Men samtidigt ökar pressen på företag och offentlig sektor när det...
- Annons -

Helt delbar nyckel öppnar dörren till nästa generations smarta boende

Lösningen är ett tillägg till det digitala låssystemet iLoq S5 och iLoq 5-seriens plattform.  De begränsningar som gäller för traditionella lås och nycklar försvinner...

Intresse för nätverk som tjänst hos nio av tio företag

I undersökningen svarar hela 88 procent av tillfrågade svenska företag att de idag har diskussioner som handlar om NaaS, nätverk-som-tjänst. På var tredje företag...

Ny säkerhetsutbildning i stjärnklass

I utbildningen ”Säkerhet i Stjärnklass” ingår hantering av de risker som är vanligast på våra arbetsplatser och i våra liv. Det handlar om konflikthantering,...

”Säkerhetsordningen hotas av Ryssland”

– Hela den europeiska säkerhetsordningen ifrågasätts och hotas av Rysslands agerande, sade Peter Hultqvist.Han syftade speciellt på Rysslands militära intensifiering vid gränsen till Ukraina...

Ny inköpschef på Prosero

Richard Hedlundh kommer närmast från Evidensia Djursjukvård. Utöver sina erfarenheter kring inköp har Richard även arbetat med kvalitetsfrågor i en teknisk bransch. Richard kommer...

Enorm cyberattack uppdagad – över 2000 storföretag drabbade

Angreppen sker oftast i form av nätfiskeattacker, som går ut på att lura anställda till att klicka på skadliga bilagor eller länkar i realistiska...

Efter Log4Shell – hur ska företag tackla en eventuell cyberpandemi?

Få av oss som arbetar med cybersäkerhet hade vid början av december kunnat förutse hur vägen mot jul skulle bli. Log4Shell och efterföljande sårbarheter...

Hallå där Minou Sadeghpour, programansvarig för Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplats Samhällssäkerhet är uppskjuten - berätta!– Ja, precis. Det är fortsatt en oviss omvärld som påverkar oss alla – vi har därför beslutat att flytta fram kommande Mötesplats Samhällssäkerhet. De nya datumen är 31 maj...

Acronis blir cyberskyddsansvariga för ikonisk seglingstävling

Partnerskapet kommer att stödas av Ingram Micro, en global distributör av innovativa tekniska produkter och tjänster som den officiella #CyberFit-partnern för Acronis #TeamUp-program. "På Acronis...

Telia levererar komplement till Rakel – första steget mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem

Det nya systemet kommer på sikt att ersätta Rakel, som i första hand används för tal och gruppkommunikation och som inte tillgodoser blåljusaktörernas ökade...

Prosero förvärvar El & fastighetsdrift Stockholm

El & fastighetsdrift Stockholm erbjuder produkter och tjänster inom brandsäkerhet och elinstallationer, där de genom sina effektiva lösningar skapar säkra och trygga miljöer för...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Efter Log4Shell – hur ska företag tackla en eventuell cyberpandemi?

Få av oss som arbetar med cybersäkerhet hade vid början av december kunnat förutse...