• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kommer Anna Kinberg Batra att lyssna på Riksbanken?

I förra veckan var riksbankchefen Erik Thedéen hos riksdagens finansutskott. Där tog han upp att kontanterna behöver finnas kvar i Sverige, vilket flera medier rapporterade om. Kriget i Ukraina visar enligt honom att det är nödvändigt för vår samhällsberedskap att vi har ett analogt system – kontanter – som fungerar även i kristid. Det skriver Björn Eriksson, ordförande för Kontantupproret.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ställningstagandet är viktigt och välkommet. Att Riksbanken höjer varningsflaggan om kontanterna måste få våra folkvalda politiker att reagera. Den ”låt gå-attityd” som hittills fått råda kring kontanterna – och som resulterat i att stora delar av handeln idag vägrar ta emot kontanter – har genom kriget i Ukraina fått ett bryskt uppvaknande.

I samtliga våra grannländer finns det regelverk som säger att kontanter är ett betalmedel som ska accepteras. Deras nationella regleringar av kontanterna motiveras framför allt av sociala skäl. Alla ska ha möjlighet sköta sitt vardagsliv, oavsett om du lever i digitalt utanförskap, i social utsatthet eller av något annat skäl inte kan använda digitala verktyg. Genom en sådan reglering säkrar de att kontantsystemet fungerar parallellt med de digitala systemen. Därmed är de också skyddade vid en samhällskris, vilket var Thedéens poäng.

Den 31 mars kommer regeringens utredare Anna Kinberg Batra att presentera sitt betänkande om framtidens betalmarknad. Vilka förslag den kommer att lägga fram när det gäller kontanterna är ännu höljt i dunkel, men vi befarar att det inte blir något särskilt skydd för kontanterna som föreslås. Utredningen tillsattes hösten 2020, i ett läge när Ukraina-kriget ännu inte fanns i föreställningsvärlden och samtidigt rådde en ”teknik- och distansoptimism” till följd av pandemin. Utredaren själv har inte heller gjort sig känd som en förespråkare av social inkludering och att hela landet ska leva.

Eller så har vi fel. Kanske föreslår utredningen en lagstiftning liknande den i Norge och Danmark. I så fall har utredningen i sitt arbete lyssnat på Riksbankens varningsord och förstått värdet av ett fungerande kontantsystem. Oavsett blir det sedan upp till regering och riksdag att se till att kontanterna får en chans att överleva.

Björn Eriksson, ordförande för Kontantupproret och tidigare ordförande för Säkerhetsbranschen.

Den utveckling som pågått under det senaste decenniet, där kontantanvändningen sjunkit i takt med att allt färre butiker och serviceställen tar emot dem, är inte hållbar. Riksbanken är den institution som vet vilka konsekvenser det kan leda till. Det är dags för Sverige att lagstifta till skydd för kontanterna.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...