• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

KARTLÄGGNING: Varannat företag har utsatts för brott 

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt brottslighetens kostnader och konsekvenser för svenska företag. Resultaten är förskräckande. Varannat företag har utsatts för brott och kostnaderna uppgår till ca 100 miljarder. Jämfört med tidigare undersökningar ökar kostnaderna kraftigt för företagens säkerhetslösningar.

-

En ny undersökning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att varannat företag har utsatts för brott under det gångna året. I första hand handlar det om olika typer av livskvalitetsbrott i form av stölder, inbrott och skadegörelse. I sammanhanget är det dessbättre ovanligare med brott mot person. Med detta sagt påverkas naturligtvis även företagen, precis som samhället i stort, av en allt grövre brottslighet i form av skjutningar, sprängningar och gängvåld.

Av undersökningen framgår också att det finns ett stort mörkertal när det gäller den typ av brott som drabbar näringslivet. Hela 41 procent av företagen uppger att de inte har anmält något av de brott de utsatts för under det senaste året. Vart annat företag uppger att de är missnöjda med polisens förmåga att utreda och klara upp brott. Hela 61 procent har också en dyster syn på framtiden där uppfattningen är att brottsligheten kommer att öka.

Beträffande brottslighetens kostnader uppgår de direkta kostnaderna för svenska företag under det senaste året till sammanlagt 43 miljarder kronor. Till detta kommer cirka 34 miljarder som företagen lagt ut på olika typer av säkerhetshöjande åtgärder i form av bland annat kamerabevakning, väktare och extra bemanning. Till dessa kostnader ska också läggas 21 miljarder kronor i uppskattade intäktsförluster. De totala kostnaderna för näringslivet är dessutom i praktiken ännu större om samtliga indirekta kostnader skulle inräknas. Ett rimligt antagande är därför att de totala kostnaderna för brottsligheten för näringslivet överstiger 100 miljarder kronor varje år.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

LEDARE: Våldsvågen – ett reellt problem för hela samhället

Problematiken med våldsvågen är otroligt komplex och består av flera lager. Endera måste fler poliser lockas att tjänstgöra, endera måste skola och socialtjänst vara...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en...