• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

KARTLÄGGNING: Varannat företag har utsatts för brott 

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt brottslighetens kostnader och konsekvenser för svenska företag. Resultaten är förskräckande. Varannat företag har utsatts för brott och kostnaderna uppgår till ca 100 miljarder. Jämfört med tidigare undersökningar ökar kostnaderna kraftigt för företagens säkerhetslösningar.

-

En ny undersökning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att varannat företag har utsatts för brott under det gångna året. I första hand handlar det om olika typer av livskvalitetsbrott i form av stölder, inbrott och skadegörelse. I sammanhanget är det dessbättre ovanligare med brott mot person. Med detta sagt påverkas naturligtvis även företagen, precis som samhället i stort, av en allt grövre brottslighet i form av skjutningar, sprängningar och gängvåld.

Av undersökningen framgår också att det finns ett stort mörkertal när det gäller den typ av brott som drabbar näringslivet. Hela 41 procent av företagen uppger att de inte har anmält något av de brott de utsatts för under det senaste året. Vart annat företag uppger att de är missnöjda med polisens förmåga att utreda och klara upp brott. Hela 61 procent har också en dyster syn på framtiden där uppfattningen är att brottsligheten kommer att öka.

Beträffande brottslighetens kostnader uppgår de direkta kostnaderna för svenska företag under det senaste året till sammanlagt 43 miljarder kronor. Till detta kommer cirka 34 miljarder som företagen lagt ut på olika typer av säkerhetshöjande åtgärder i form av bland annat kamerabevakning, väktare och extra bemanning. Till dessa kostnader ska också läggas 21 miljarder kronor i uppskattade intäktsförluster. De totala kostnaderna för näringslivet är dessutom i praktiken ännu större om samtliga indirekta kostnader skulle inräknas. Ett rimligt antagande är därför att de totala kostnaderna för brottsligheten för näringslivet överstiger 100 miljarder kronor varje år.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...