• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Jobbansökningar kan vara phishingmail

En ökänd aktör med kopplingar till Ryssland har sedan en tid riktat sig målmedvetet mot arbetsgivare som letar ny personal. Nu kontaktas även rekryterare med direkta mail.

-

År 2021 rapporterade FBI om TA4557, en aktör som flitigt använde arbetsmarknaden som ett sätt att lokalisera måltavlor.

TA4557 kan spåras så långt bak som till 2018. Genom åren har man bland annat laddat upp falska ansökningar på olika jobbsökarsajter. Det gör man även denna gång, men nu har man dessutom utvidgat sin taktik och börjat ägna sig åt mer direkta mejlattacker, där man skickar e-post direkt till rekryterare, det rapporterar cybersäkerhetsföretaget Proofpoint.

Det nya tillvägagångssättet har en mer personlig touch med personliga brev och skräddarsydda profiler för att locka oförsiktiga arbetsgivare att aktivera skadlig programvara som stjäl data och tar över enheter från distans. När mottagaren svarar på det första e-postmeddelandet får man ett mejl tillbaka med en länk till en webbplats som utger sig för att vara ett cv. Alternativt skickar TA4557 PDF- eller Word-bilagor med instruktioner att besöka den falska cv-sajten. 

Proofpoint har även upptäckt försök där aktören redan i första e-postmeddelandet skriver: ”jag hänvisar till domännamnet i min e-postadress för att komma åt min portfölj”.

För att inte dra åt sig misstankar ändrar man regelbundet både landningssajt och e-postadress.

Om mottagaren klickar vidare på länken till den falska cv-sajten initieras en nedladdning av en zip-fil. Den innehåller i sin tur en LNK-fil, som installerar skadlig programvara på mottagarens enhet. När allt är infekterat och klart raderar koden sig själv för att försvåra upptäckt.

”Företag och myndigheter bör vara vaksamma och särskilt instruera anställda som arbetar med rekrytering eller använder tjänster från tredje part för rekrytering att vara särskilt försiktiga”, skriver Proofpoint i ett pressmeddelande.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...