• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

IT-SÄKERHET: ”Mänskliga faktorn den svagaste länken”

Hoten mot svenska företag från omvärlden växer, antalet dataintrång ökar varje år. Samtidigt konstaterar Nordlo i en nyutgiven rapport att de främsta digitala affärsriskerna inte finns på systemsidan. Den mänskliga faktorn är den svagaste länken.

-

Fredrik Almén, koncernchef Nordlo

– Många är medvetna om den ökande hotbilden men har fortsatt låg förståelse för behovet av den egna organisationens beredskap. Att anställda kan göra fel, kanske utan att ens förstå det, måste tas med i den strategiska riskhanteringen, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo. 

Nordlo arbetar med säkerhet och riskhantering genom tekniska, operationella och strategiska insatser vilket omfattar allt från traditionella it-säkerhetslösningar, incidenthantering, utbildning och hantering av digital affärsrisk. För att möta marknadens behov har de tagit fram en ny cybersäkerhetsrapport med hjälp av analysföretaget Radar Group. 

– I det moderna, digitala landskapet påverkas inte bara enstaka applikationer vid ett eventuellt intrång, utan i allt högre grad hela företag. Därför är det nödvändigt att prioritera säkerhetsfrågan högre och bedöma riskerna som en affärsrisk på strategisk nivå.

I den nyutgivna Cybersäkerhetsrapporten 2022, konstateras bland annat att 45 procent av alla organisationer i världen kommer att ha upplevt dataintrång fram till 2025. 

– Det är ingen riskfri framtid vi går tillmötes, det geopolitiska läget och att antalet cyberattacker ökar gör att alla företag, stora som små, måste prioritera digital säkerhet och värdera den digitala affärsrisken.

Idag räcker det inte att verksamheter skyddar sig från ransonmware, bedrägerier, sabotage, industrispionage eller intrång. Det behövs kapacitet för utbildning, utredning och hantering före, under och efter en säkerhetsincident. Att investera i kompetens och att utbilda medarbetare behöver vara väldigt högt prioriterat. 

– Alla medarbetare måste vara delaktiga i IT-säkerheten. Framtidens säkerhetsarbete bör utgå från att riskerna redan finns både på utsidan och insidan av företagens nätverk och system. Redan idag är den svagaste länken den mänskliga faktorn, vilket syns genom tillväxten av sofistikerad och användarvänlig skadlig kod och phishing. Detta kommer inte förändras framöver.

Framtidens säkerhetsarbete blir sannolikt ännu mer sofistikerat än idag då digitala verktyg tar över affärsprocesserna, samt att nya tekniker som AI och deep fake kan användas i brottsliga syften. 

– Den tekniska utvecklingen innebär möjligheter för oss som arbetar med säkerhet, men också för kriminella som blir alltmer skickliga på IT. Dessutom, när stater driver kampanjer för att olagligt införskaffa information, har de i princip obegränsat med resurser jämfört med enskilda företag, hur stort företaget än är. 

– Vi vill med rapporten bidra till att stoppa utvecklingen genom att sprida kunskap och göra fler engagerade i IT-säkerhet. Det är inte längre en fråga för IT-avdelningen, det är ett arbete som alla i en verksamhet måste vara delaktiga och engagerade i, och som värderas strategiskt, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...