• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Hittills har it-säkerhetsåtgärder främst varit it-avdelningarnas uppgift. Men ny teknik och ökande hotnivåer tvingar styrelserna att ta ansvar för företagens säkerhet. Det skriver Jonas Folkesson från Vipre Security Group

-

De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de flesta branscher. Både när det gäller teknik och arbetsmiljö har revolutionen befriat de anställda – men med större frihet kommer också en högre hotnivå.

För när medarbetarna inte längre är i säkerhet bakom företagets höga murar och skyddas av interna försvars- och säkerhetssystem är det lättare för fienden att infiltrera och komma åt de medarbetare som har passerat den digitala vallgraven och tagit sig utanför murarna.

Ansvaret för företagets cybersäkerhet låg tidigare på it-avdelningen, men allt fler styrelser börjar intressera sig för och förstå vikten av ett mer holistiskt synsätt på it-säkerhet.

Ur styrelsens perspektiv har de största hoten tidigare varit frågor som marknadsutveckling och konkurrenternas aktiviteter, men i dag utgör cyberhot och bristande it-säkerhet en högre risk för att något på kort tid orsakar stor skada för företaget.

Modern krigföring mot en dold fiende

Flera företag har på värsta tänkbara sätt fått erfara hur bristande intresse och förståelse för cyberhot på styrelsenivå har inneburit ett nedprioriterat försvar och därmed enkel åtkomst för obehöriga och objudna gäster på servrarna.

Även om it-avdelningen har förskansat sig i skyttegravarna och gjort sitt bästa för att skydda företagets data och konfidentiella tillgångar så är motståndet tyvärr förgäves om inte hela organisationen arbetar tillsammans. För vad hjälper det att låsa ytterdörren om en kollega lämnar bakdörren på glänt?

Det är därför avgörande att företagets styrelse har en ingående kunskap om företagets IT-säkerhet. Denna medvetenhet måste bidra till att forma en policy och strategiska mål som hjälper företaget att vidta åtgärder för att skydda sig mot externa cyberhot.

De tre största hoten just nu

Både pandemin och geopolitiska konflikter har definierat hur vi arbetar 2024, men tyvärr är dessa omständigheter nästan perfekta för att skapa en miljö som är gynnsam för högteknologisk cyberbrottslighet.

Styrelsen bör därför prioritera att skapa en strategi och handlingsplan för hur de tre största hoten just nu ska hanteras:

Distans- och hybridarbete

De anställda var inte de enda som jublade när de kom ett steg närmare balans mellan arbete och fritid genom att få större möjligheter att arbeta hemifrån eller på språng.

Cyberbrottslingarna applåderade också eftersom det gav dem en möjlighet att använda romarnas flera tusen år gamla militära strategi, ”söndra och härska”. För när de anställda inte skyddas av företagets digitala vallgrav är de mer sårbara för hot utifrån.

Molntjänster

Företagens ökade användning av molnbaserade tjänster var avgörande för att göra distans- och hybridarbete möjligt. Tyvärr är lösningen på problemen också en del av förbannelsen. Med molnlösningar följer nämligen en försämring av nätverksgränser och nätverkstillgång, och om säkerhetsnivåerna inte är optimerade mot professionella cyberbrottslingar är företaget sårbart för attacker. Och när räven väl har kommit in i hönshuset är skadan redan skedd.

Ny och sofistikerad hotteknik

Som i all krigföring använder båda sidor av konflikten de senaste tekniska framstegen för antingen försvar eller anfall. I takt med att företagen optimerar sitt försvar med ny, avancerad teknik gör cyberbrottslingarna samma sak och utvecklar effektiva massförstörelsevapen som kan orsaka irreparabel skada för företagen.

Gemensamma insatser ökar säkerheten

För att upprätthålla och bevara en effektiv cybersäkerhet krävs engagemang och ansvarstagande på alla nivåer i organisationen. När styrelsen har en djupare förståelse för och insikt i säkerhetsarbetet och hotbilden blir det lättare att samordna säkerheten med organisationens bredare strategiska mål.

Jonas Folkesson, Sverigechef, Vipre Security Group

It-avdelningen har länge kämpat ensam mot denna invasiva och ansiktslösa fiende, men lyckligtvis har många företag insett att det är nödvändigt att ha en CISO (Chief Information Security Officer) i styrelsen. Med en omfattande förståelse för företagets säkerhetsarbete är det lättare för alla anställda att navigera i hotlandskapet – på båda sidor om den digitala vallgraven – och dela på det gemensamma ansvaret att stänga ute fienden.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...