• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

IT-branschens tuffaste utmaning: Unga kvinnor känner sig inte välkomna

-

Mari Heusala, HR-chef på F-Secure.
Mari Heusala, HR-chef på F-Secure.

En ny undersökning, som bland annat F-Secure står bakom, visar att mer än var femte ung kvinna i Sverige har en mer positiv syn på IT-branschen än för ett år sedan och att allt fler ser det som en reell karriärmöjlighet.

– Det är klart att det är glädjande för oss att se en positiv förändring i attityden till IT, men samtidigt är det inte läge för aktörerna i branschen att stanna upp och känna sig tillfreds. Det är lite för tidigt för det, vi har en lång väg kvar tills vi når fram dit vi vill, säger Michael Dahl, Nordenchef på F-Secure.

Bland respondenterna svarar fler än hälften (54 procent) att en karriär inom IT är ett lockande alternativ, en ökning med 12 procentenheter sedan förra året. Men samtidigt som undersökningen visar på en positiv förändring i attityderna till att arbeta inom IT-branschen så är det en karriärväg höljd i dunkel för många – 44 procent svarar att de har dålig kännedom om vad IT som yrke kan innebära. En viss korrelation finns dock mellan god kunskap om vad IT innebär och intresse för att arbeta inom branschen.

Här spelar naturligtvis skolan en viktig roll, exempelvis anser sju av tio som svarat på undersökningen att IT borde vara en del av grundskolans läroplan. Men det vilar ett ansvar på branschen också – bara 8 procent av de tillfrågade känner att information om jobb och utbildningar inom IT är riktad till dem.

– Att unga kvinnor i så stor utsträckning känner att de är exkluderade från branschen är ett jätteproblem. Att många fortfarande har en bild av IT som en herrklubb är direkt skadligt och vi måste alla göra vad vi kan för att tvätta bort den. Att en stor del av befolkningen inte ens överväger en karriär inom IT är en av branschens tuffaste – och viktigaste – utmaningar, säger Mari Heusala, HR-chef på F-Secure och medlem i ledningsgruppen.

F-Secure har arbetat aktivt med de här frågorna under lång tid och är fast beslutna att fortsätta bidra till en positiv utveckling. Idag är närmare 25 procent av företagets anställda kvinnor, men samtidigt är det fortfarande så att gapet är större inom de mer tekniska rollerna.

Att unga kvinnor väljer bort IT som karriärväg är en tuff utmaning för ett bolag som F-Secure, som är inne i en stark expansionsfas. Målet är att bli Europas ledande IT-säkerhetsföretag och trots att man redan rekryterat fler än 100 nya medarbetare under året, fortsätter jakten – det behövs ytterligare 100 nya innan årsskiftet.

– Jag tycker att man kan ta fasta på att undersökningen visar att de som vet mer om branschen är mer intresserade av att jobba inom IT. Där finns det stora möjligheter till förbättring och jag vet att jag ser fram emot att se fler kvinnor också i våra mer tekniska roller, säger Mari Heusala.

Om undersökningen:


Undersökningen Unga Kvinnor och IT 2016 är gjord av Insight Intelligence i samarbete med F-Secure, IIS, Avanade och Visma och innefattar svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...