• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Inloggning till videokonferenser stjäls och säljs

-

Distansmöten över video växer explosionsartat i den pågående krisen, vilket skapar nya säkerhetsutmaningar för näringsliv och offentlig verksamhet. När konferenserna säkras allt mer blir också användaruppgifter ett alltmer attraktivt byte för cyberbrott, visar ny forskning från cybersäkerhetsföretaget Proofpoint.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Användningen av olika plattformar för distansarbete har mångdubblats mellan februari och mars, och ytterligare ökat under de första veckorna i april enligt flera sammanställningar från olika företag. Exempelvis har antalet användare av den populära tjänsten Zoom ökat från 10 miljoner till över 200 miljoner användare globalt under årets första månader.

Samtidigt är videokonferenser ett verktyg som omgärdas av en hel del frågetecken kring säkerhet och myndigheter i bland annat Sverige har gått ut med strikta riktlinjer och rekommendationer kring känsliga videokonferenser och leverantörer. Särskilt när fler möten på hög nivå genomförs, som innehåller känslig information.

Men medan allt fler företag och myndigheter blir bättre på att skydda videomöten, genom att dölja dem, kräva autentisering och använda end-to-end-kryptering, fortsätter den mänskliga faktorn vara ett säkerhetshål i form av stulna inloggningsuppgifter. Något som har blivit en allt dyrare och mer eftertraktad handelsvara bland ljusskygga aktörer.

Proofpoint har gjort en genomgång av vanliga metoder för att komma åt uppgifter, exempelvis genom att skicka falska mejl om att kontot måste uppdateras eller stängas av, notifieringar om missade möten eller fejkade inloggningssidor. Man räknar också med att utvecklingen kommer att fortsätta växa.

– Den kraftiga ökningen av videokonferenser är något hackare har lagt märke till och agerar nu för att kapitalisera på den populariteten, och styrkan i varumärkena. Angriparna använder inte bara videokonferensleverantörer som ett lockbete för malware utan även för att komma över inloggningsuppgifter, där WebEx och Zoom har störst efterfrågan. Det visar också på det ökande värdet av sådan kontoinformation. Informationen kan användas till att få tillgång till konfidentiell information, säljas på svarta marknaden eller för att samla information om måltavlor för att kunna genomföra andra riktade attacker, säger Sherrod DeGrippo, Senior Director, Threat Research på Proofpoint.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...