- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Informationsnumret 113 13 förstärks

-

- Annons -

I regeringens extra ändringsbudget för 2021 som överlämnades till riksdagen i veckan finns en föreslagen förstärkning av anslagen till informationsnumret 113 13 på 15 miljoner kronor.

– Tillgång till säker och korrekt information är bland de viktigaste redskapen vi har under pågående samhällskris. 113 13 har hittills under pandemin tagit emot över 700 000 samtal med frågor om covid-19 från allmänheten. Regeringens tillskott av medel ger oss möjlighet att fortsatta besvara allmänhetens frågor inom rimliga väntetider, säger Maria Khorsand, vd på SOS Alarm.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Informationsnumret 113 13 är en viktig kugge i krisinformationsstrukturen mellan myndigheter och medborgare. 113 13 avlastar såväl 1177 som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och Läkemedelsverket och är ett viktigt komplement till krisinformation.se.

Regeringens extra medel beräknas täcka kostnader för fler medarbetare, nämnare 15 nya arbetstillfällen hos YouCall i Piteå – SOS Alarms dotterbolag som utför arbetet med 113 13. Behovet av förstärkningar i verksamheten omfattar även fler fysiska arbetsplatser och teknisk utrustning, utökad förmåga att samla in och analysera statistik kopplad till allmänhetens frågor samt smittskyddsåtgärder för personalen. De nya anslagen täcker finansieringsbehoven under första halvåret 2021.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Mimecast: Explosiv ökning av antalet falska webbplatser

Under pandemin har cyberkriminella runt om i världen i allt högre grad utnyttjat företag för att på olika sätt tillskansa sig människors personliga information....

SafeTeam säkrar Synoptiks butiker

– För mig är det viktigt att jag är trygg med de jag samarbetar med, att jag kan lita på både produkt och företag....

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...
- Annons -

Ingram Micro tecknar avtal med Fortinet

– Vårt avtal med Fortinet ligger helt i linje med vår strategi att stärka vårt cybersäkerhetserbjudande på den svenska marknaden. En fortsatt ökande IT-brottslighet,...

Trend Micro satsar på att skydda företag efter pandemin

Enligt det amerikanska analysföretaget Forrester har så kallad Zero Trust Network Access (ZTNA) visat sig vara den främsta säkerhetstekniken för skydd av företag under...

Amido och Trusté i avtal

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera...

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera...

Confidence i avtal med Svt

Samarbetet ska säkerställa att täcka Svt:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic Level group som...

Nytt förvärv av Prosero

– Att bli en del av Prosero skapar långsiktig stabilitet och ger Lås & Sikring AS de utvecklingsmöjligheter som behövs för att fortsätta sin...

Hallå där! Susan Bergman, Governance Manager för Combitech…

... du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?– Det...

Sårbarheter i Windows Office – experter manar till att uppdatera

Sårbarheterna beror på ett fel i äldre kod som finns i Excel95s filformat, vilket gör att forskarna tror att säkerhetsbristerna har funnits i flera...

SRS tar in digitalbyrå som ny samarbetspartner

Enligt Louise Ringström Grandinson står säkerhetsbranschen inför en förändring vilket gjorde att de nu ville hitta ett bredare samförstånd mellan PR och de digitala...

Utbildningsprogrammet AWS re/Start lanseras i Sverige

Den första re/Start-klassen i Sverige påbörjade utbildningen i mitten av april 2021–Vi ser fram emot att förmedla de senaste kunskaperna om molnteknik till ett...

RTL Telematics blir Addsecure

– Vi är glada över att nu ta detta sista steg på vägen mot full integrering mellan RTL Telematics och varumärket AddSecure. Vi har...

Organiserad brottslighet och insiderproblem kräver ökad kontroll

Polisen har genomfört en omfattande analys av kommunikation som avslöjats med dekrypteringen av tjänsten...