• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

IMY klar med fördjupade granskningar av dataskyddsombudens roll

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat hur fem verksamheter med dataskyddsombud hanterar eventuella intressekonflikter för ombuden. Dessutom har ytterligare en verksamhet granskats för att kontrollera att ombudet har den roll och de resurser som krävs.

-

IMY är nu klar med sex tillsyner som är en del av IMY:s arbete med den samordnade åtgärd kring dataskyddsombudens roll och ställning som initierats av Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB.

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är vissa verksamheter skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att bidra till att den egna verksamheten följer dataskyddslagstiftningen. Ett ombud får arbeta med andra uppgifter och uppdrag utöver dataskyddsarbetet, under förutsättning att det inte leder till en intressekonflikt.

– Kravet att det inte får föreligga intressekonflikter är nära kopplat till kravet att dataskyddsombuden ska kunna agera på ett oberoende sätt. Det är viktigt att verksamheter säkerställer att dataskyddsombud inte ges ansvar för uppgifter som leder till en intressekonflikt, säger Lisa Zettervall som deltagit i granskningarna.

IMY har granskat totalt fem verksamheter där dataskyddsombuden har fler uppdrag än att enbart vara just dataskyddsombud. Verksamheterna är både inom offentlig och privat sektor. Bland de andra uppdrag som ombuden har haft finns: informationssäkerhetschef, visst ansvar inom områdena compliance, risk och säkerhet, förvaltningsjurist och regionjurist.

För en av verksamheterna, Region Västerbotten, riktar IMY kritik mot att det finns en intressekonflikt och utfärdar därför en reprimand mot regionen och förelägger den att vidta åtgärder.

I regionen är dataskyddsombudet även regionjurist vid ledningsstaben. Dataskyddsombudet ska oberoende och självständigt granska organisationens efterlevnad av dataskyddsreglerna, vilket även omfattar granskning av dataskyddsarbetet i ledningsstaben som regionjuristen genom rådgivning är delaktig i. Det gör att det uppstår en intressekonflikt som IMY bedömer strider mot reglerna i dataskyddsförordningen.

IMY har även granskat en sjätte verksamhet, socialnämnden i Örebro, och då särskilt kontrollerat om dataskyddsombudet har den roll och de resurser som förutsätts i dataskyddsförordningen. IMY utfärdar en reprimand mot socialnämnden för att den inte säkerställt att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, inte stöttat ombudet tillräckligt genom att tillhandahålla de resurser som krävs, samt inte säkerställt att dataskyddsombudet rapporterar direkt till socialnämndens högsta förvaltningsnivå.

IMY har tidigare granskat ett större antal verksamheter och har rapporterat sina iakttagelser från dessa granskningar till EDPB som sammanställt en rapport som omfattar arbetet som gjorts av samtliga de 25 europeiska dataskyddsmyndigheter som deltagit i den samordnade åtgärden. 

– Med de här sex granskningarna avslutar vi arbetet med EDPB:s samordnade åtgärd vars syfte var att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. Vårt arbete med att ge vägledning till dataskyddsombud fortsätter dock i andra former. Tidigare i år upprättade vi två referensgrupper med dataskyddsombud för att kunna föra dialog och fånga upp behov av ny vägledning från ombuden, säger Lisa Zettervall.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...