• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Idrottsrörelsen vidtar åtgärder efter förhöjd terrorhotnivå

Under en längre tid har Riksidrottsförbundet (RF) haft löpande dialog med Polismyndigheten angående säkerhetsfrågor och har utifrån det utvecklat riktlinjer och rekommendationer. Dessutom delar RF löpande information med specialidrottsförbund för att öka medvetenheten om säkerhet och erbjuder verktyg som kan användas för att anpassa åtgärder utifrån behoven hos förbund och föreningar.

-

− Frågor om säkerhet tar vi på stort allvar, inte minst i dessa tider när vi befinner oss i ett försämrat säkerhetsläge. Som samhällsaktör ska vi inom idrottsrörelsen självklart hörsamma Säkerhetspolisens uppmaning att vidta åtgärder. Vi följer givetvis situationen mycket noggrant och sätter stort värde i den dialog som vi har med bland annat Polismyndigheten och MSB. Riksidrottsförbundet har under flera år arbetat med kunskapshöjande insatser och att ta fram verktyg för att respektive specialidrottsförbund ska kunna implementera relevanta åtgärder utifrån sin verksamhet, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Arrangörer av ett idrottsevenemang där många människor samlas på en utsatt tid, ofta på en begränsad yta, har alltid ett stort ansvar för att skapa säkra och trygga evenemang. För att minska riskerna för att exempelvis attentat äger rum, arbetar arrangörer långsiktigt och systematiskt med säkerheten för att vidta förebyggande åtgärder. RF har sedan 2018 arbetat aktivt med att stärka säkerhetsarbetet bland annat genom att tillsammans med Polismyndigheten och MSB genomföra utbildningen ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”.

”Idrottsrörelsens terrorberedskap” har utarbetats för att göra arrangörer av idrottsevenemang medvetna om terrorhot och för att visa vilka metoder som finns för att minska risken för att något ska hända. Utbildningen är en viktig del i det förebyggande arbetet och har genomförts på flera platser runt om i landet.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...