• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

Hur skyddar vi samhället när motståndarna är proffs?

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle i grunden. Men vad gör vi när motståndarna blir duktigare? Hur skyddar vi oss från systematiska attacker som riktar sig mot vår infrastruktur som elnät, vattenförsörjning, försvar och mobilnät?

-

Möt Nicklas Haglund, Basalt, och Jenny Persson, Aktuell Säkerhet, på Trygg & Säker 10 november.

Säkerhetsföretaget Basalts vd Nicklas Haglund och Aktuell Säkerhets publisher Jenny Persson pratar under konferensen Trygg & Säker om hur man ska tänka om man vill ta säkerhet på allvar och skydda sin organisation mot inre och yttre hot.

Berätta vilka är Basalt?

– Vi hjälper företag, myndigheter och kommuner att skydda sin mest värdefulla information mot inre och yttre hot. Genom att ständigt ligga steget före säkerställer man att samhällsviktiga verksamheter kan fortsätta att fungera under kris, hot eller yttre angrepp, säger Niklas Haglund.

Basalt erbjuder seniora konsulter med olika specialistkompetenser liksom en säker it-plattform. Basalt genomför dessutom årligen kartläggningen Svenskt Säkerhetsindex, där man undersöker den aktuella hotbilden hos beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Resultatet presenteras i en rapport som fungerar som ett viktigt beslutsunderlag. 

Hur ska man rusta sig för att möta cyberhoten?

– För att skydda din verksamhet mot inre och yttre hot behövs ett holistiskt perspektiv på säkerhet. Det grundar sig i ett strategiskt förhållningssätt på arbetet kring verksamhetsskyddet, där IT- och cybersäkerhet är lika avgörande som den fysiska och interna personalsäkerheten. Utan kontinuitet och systematik är det i princip omöjligt att skydda sig mot de ständigt nya hoten som uppstår, säger Nicklas Haglund.

Vad kan deltagarna på Skydd&Säker förvänta sig av samtalet?

– Man kan förvänta sig ett personligt samtal med Basalts vd Nicklas Haglund om den aktuella hotbilden och vad man kan göra i sin organisation för att arbeta systematiskt med sitt säkerhetsarbete och därmed stärka sitt verksamhets- eller säkerhetskydd, säger Jenny Persson.

Konferensen Trygg & Säker tar plats i Stockholm den 9-10 november.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är...