• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hur påverkas försvarssektorn av Sveriges politiska beslut?

Krig i Europa, ökade försvarsanslag, en ny regering och ett annalkande svenskt Nato-medlemskap. Sverige befinner sig minst sagt i en transformativ tid med många frågetecken, men också en del klarheter, det skriver försvarskonsulten Fredrika Storm.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Alltmer hör jag att kriget i Ukraina var något som ändå kunde förutses. Kanske inte med exakt alla inneboende parametrar, men som helhet. I mitt förra inlägg listade jag ett antal faktorer som för mig innefattas i försvarskonceptet. En av dessa är politiken, som håller taktpinnen för hela försvarssektorn. Jag tror helt klart att utvecklingen i vårt närområde och ansökan om Nato-medlemskap kom som en överraskning för många svenskar.

Grunden för den moderna svenska neutralitetspolitiken lades redan under 1800-talet för att hantera stormakterna runt omkring oss och blev sedermera vår officiella säkerhetspolitiska strategi under 1900-talets stora konflikter. Den ställde krav på Sverige att ha en stark inhemsk försvarsindustri, vilket resulterade i en högteknologisk och framåtlutad industribas. Efter murens fall blev det tydligt att Sverige rörde sig i en mer utåtriktad riktning, särskilt med EU-medlemskapet år 1995. Men de politiska omprioriteringarna kopplade till försvaret gjorde också att den internationella marknaden och export var en nödvändighet för försvarsföretagen att upprätthålla samt utveckla sin kompetens.

Sverige tar politiska beslut och försvarssektorn tar sig an uppgiften att anpassa sig.

”Vi är varken neutrala eller ensidigt solidariska”

Nu när beslut fattats att Sverige ska ingå i en försvarsallians förändras vår säkerhetspolitiska utgångspunkt. Vi är varken neutrala eller ensidigt solidariska, utan ingår snart i en skarp gemenskap som ställer krav på Sverige som land, Försvarsmakten och resten av försvarssektorn. Artikel fem i Nordatlantiska fördraget, garantin om hjälp vid ett angrepp, känner nog många till. Artikel tre talar dock om medlemmarnas egna insatser för att stärka sitt eget försvar för att kunna uppnå alliansens mål om att motstå angrepp och hjälpa varandra.

Fredrika Storm

Min spaning tar huvudsaklig fasta vid klarheterna: Sverige har beslutat att satsa på försvar. Vi ser höjda försvarsanslag, en ökad försvarsvilja och att företagen rapporterar fulla orderböcker. 1900-talets neutralitetspolitik hade sina krav och att försvarssektorn anpassar sig efter politiska beslut är en del av försvarsförmågan. Den oundvikliga frågan är vilka konkreta krav som Nato-medlemskapet nu i sin tur kommer att ställa?

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...