• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Humlan” är tillbaka

Nya fynd som presenterats från experter på cybersäkerhetsföretaget Proofpoint visar hur den ökända malwaren Bumblebee använts i attacker. Den senaste tidens våg av Bumlebee-attacker riktas främst mot organisationer i USA, men utgör enligt Proofpoints experter ett hot mot organisationer runt om i hela världen.

-

Bumblebee – en sofistikerad typ av malware som använts av flera cyberkriminella grupper – upptäcktes för första gången i mars 2022 och har använts flitigt sedan dess fram till oktober 2023 då den plötsligt försvann. 

Enligt Proofpoint ligger Bumblebees återkomst i linje med en tydlig trend som pekar mot en ökning av cyberkriminell aktivitet efter en anmärkningsvärd frånvaro av många kriminella aktörer. Inledningen av 2024 har betecknats av en febril aktivitet från cyberkriminella aktörer, något som fått mängden kriminell aktivitet att återgå till mycket höga nivåer efter en tillfällig vinterdvala.

Proofpoints experter fortsätter att observera nya, kreativa attackmetoder och försök att kringgå virusskydd med hjälp av uppdaterad skadlig programvara från flera aktörer och förväntar sig att det höga nivåerna av cyberkriminell aktivitet kommer att hålla i sig fram till sommaren.

De attacker som observerats i februari i år följer vissa mönster. Bland annat används en taktik med vilseledande e-post innehållande ämnesraden ”Voicemail February”. Dessa e-postmeddelanden innehåller länkar till lagringstjänsten OneDrive, som i sin tur leder mottagare till ett infekterat Word-dokument (se nedan bild).

Bild: Det skadliga Word-dokumentet i fråga. När det öppnas triggas skadlig programvara.

När Word-dokumentet öppnas triggas den skadliga programvaran, vilket resulterar i nedladdning, exekvering och distribution av Bumblebee.

Proofpoint bedömer att Bumblebee med hög sannolikhet kan användas för att leverera uppföljande angrepp såsom distribution av ransomware på infekterade enheter. För närvarande har man inte tillskrivit den senaste tidens aktivitet till någon specifik kriminell aktör, men menar att de specifika metoder som används med vilseledande e-post och OneDrive-länkar ligger i linje med tidigare aktivitet från aktören TA579.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...