• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

-

Lars Brodin, brandskyddsexpert hos Brandskyddsföreningen.

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller?

– Ofta vet man inte om riskerna förrän det är för sent, varnar Lars Brodin, brandskyddsexpert hos Brandskyddsföreningen.

Att följa lagen är troligtvis självklart för många. Men faktum är att lagkraven inte alltid räcker till när det gäller brandskydd. Där finns ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete som vägleder till hur man kan leva upp till lagens krav.

– Brandsäkerhet är ofta en stor kostnad för företag och är dessutom något som inte direkt märks av. Då är det lätt att prioritera ner frågan och luta sig emot att det aldrig inträffat någon incident. Problemet är att när det väl händer något så blir det en dyrköpt bortprioritering, säger Lars Brodin.

Välj utbildning efter verksamhet

Att veta var man ska börja när det gäller att förbättra brandsäkerheten på arbetsplatsen, kan vara svårt. Externa experter har ofta en försäljningsagenda och besitter ni själva ingen kunskap är det svårt att ifrågasätta.

– Det allra bästa är att skaffa sig kunskap och utbildning inom området. På så sätt blir ni en bra beställare som kan ställa krav och även sköta en del av det systematiska brandskyddsarbetet själva, råder Lars.

Brandskyddsföreningen erbjuder flertalet kurser och utbildningar i ämnet. Vilken utbildning just ert företag behöver beror också på vilken sort verksamhet ni bedriver.

– Man måste alltid utgå från den verklighet som råder där verksamheten bedrivs. Tidigare gjorde räddningstjänsten besök för att kontrollera brandskyddet, men sedan det togs bort och ansvaret istället hamnade på företagen själva är det av största vikt att det finns kompetens för att göra egenkontroller och uppföljningar, berättar Lars.

Europeisk standard på utbildningen

Att investera i utbildningar hos Brandskyddsföreningen ger inte bara en högre säkerhet på arbetsplatsen, ni är också garanterade att få de mest omfattande och aktuella utbildningar som finns på marknaden.

– Genom CFPA-Europa (The Confederation of Fire Protection Associations Europe) har vi ett samarbete med flera länder i Europa, så vi följer alla samma standard. Det gör att flera av våra utbildningar även är gångbara ute i Europa, säger Lars.

Brandskyddsföreningen sprider kunskap inom området även på andra sätt. Årligen anordnas Brandskyddsledardagarna, en konferens för de som genomgått brandskyddsutbildningar och även andra intresserade. Utöver det anordnas temadagar och därtill finns ett Brandskyddsledarnätverk som bland annat tillhandahåller en kunskapsbank för medlemmarna.

– Har ni som företag minsta fundering kring brandsäkerhet, så hjälper vi mer än gärna till. Skulle någon av de färdiga utbildningarna inte passa, så sätter vi samman en lösning för just er, lovar Lars.

3 breda utbildningar inom brandskydd

Brandskyddssamordnare – SBA. 1 dags utbildning. Erbjuds på lokala platser i landet. Passar dig som vill förstå helheten av brandskyddsarbete.

Brandskyddskoordinator. 1 veckas utbildning. Passar företag där rollen Brandskyddsansvarig finns. Kursen täcker in det mesta, från brandskydd och systematiskt arbete till lagar och regler.

Brandskyddsledare. 5 veckors utbildning fördelat på 5 block. Innehållet liknar Brandskyddskoordinator, men ni går mycket djupare in på varje del. Block 5 innehåller ett projektarbete.

Läs mer om Brandskyddsföreningens övriga utbildningar här.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...