• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Personalnytt
  • Nyhetsbrev

Hon blir ny ordförande för Tech Sveriges Hållbarhetsråd

När Johanna Giorgi nästa år tar över ordförandeklubban för Tech Sveriges Hållbarhetsråd vill hon lyfta både digitaliseringens möjligheter och dess utmaningar.

-

Johanna Giorgi

Johanna Giorgi, hållbarhetschef för AddSecure, har utsetts till ordförande för Tech Sveriges hållbarhetsråd.

Rådet arbetar aktivt både för att lyfta fram techbranschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället och för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete. Ambitionen är att vara hela techbranschens samlade röst på hållbarhetsområdet.

– Jag är mycket hedrad över utnämningen och ser fram emot uppdraget. Hållbarhetsrådet har som jag ser det två huvudsakliga uppdrag: Dels att bevaka frågor som är viktiga för medlemmarna, dels att lyfta digitaliseringens möjligheter, alltså visa på vad vi kan åstadkomma med hjälp av digitala lösningar och hur kan vi bidra till en bättre samhällsutveckling, säger Johanna Giorgi.

Samtidigt, menar hon, måste Hållbarhetsrådet även lyfta branschens utmaningar så som informationssäkerhet och resurs- och energianvändning. 

Frida Faxborn, näringspolitisk expert och ansvarig för Hållbarhetsrådet på TechSverige, ser fram emot ett nära samarbete med Johanna Giorgi som ordförande.

– Johanna har en bred bakgrund och kompetens och en stor förmåga att se till helheten. Givet hållbarhetsfrågornas bredd och horisontella karaktär är det av yttersta vikt. Hennes engagemang för hållbar utveckling kommer att vara till gagn för hela rådets verksamhet.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...