• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hög efterfrågan på trygghetsskapande tjänster – men företagens kostnader ökar snabbt

För att kunna följa branschens utveckling införde Säkerhetsföretagen en konjunkturbarometer under pandemin. Sedan dess publiceras den på kvartalsbasis och följer samma metod som Konjunkturinstitutets mätningar, det skriver Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Texten publicerades i tryck i Aktuell Säkerhet nr. 7, 2022.

Mätningarna för kvartal 3 befäster en fortsatt positiv bild av företagens bedömningar om hurefterfrågan fortsätter att utvecklas. Hela nio av tio säkerhetsföretag bedömer att efterfrågankommer att fortsätta ökadet närmsta halvåret. Inget företag bedömer att antalet anställda kommeratt minska.

Bakom den höga tillväxten ligger en oroande trend där ökad kriminalitet leder till ökadebehov av trygghetsskapande åtgärder.Samtidigt som optimismen är stark så är säkerhetsföretagen inte opåverkade av konjunkturen ochekonomin i stort. Hela 93 procent av företagen anger att deras kostnader har ökat, vilket slår direkt på verksamheternas resultat.

Li Jansson, Säkerhetsföretagen

Orsaken är såklart den ökade inflationen, höjda räntor och drivmedelspriser. Ansvaret för detta ligger såklart i en ansvarsfull och inflationsbekämpande finanspolitik. Det ökar också behovet för företagen att vara vaksamma den kommande tiden kring annan kostnadsutveckling i företagen och hantera dessa ansvarsfullt. Men det är också viktigt att uppdragsgivarna tar höjd för att kostnaderna ökar i Säkerhetsföretagens verksamhet.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...