- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Helsingborg utses till till global Resilience Hub av FN

Helsingborg har utnämnts som global Resilience Hub för sitt arbete med att hantera växande klimat- och katastrofrisker. Staden får nu tillgång till ett globalt nätverk med expertis inom stadsresiliens, katastrofriskreducering och klimatförändringar – allt med fokus på att utveckla motståndskraft mot olika typer av katastrofer. Övriga utvalda europeiska städer är Barcelona, Milano och Stormanchester.

-

- Annons -
Foto: David Lundin

– Att ingå i detta globala nätverk ger en viktig möjlighet för Helsingborg att ytterligare stärka stadens systematiska säkerhetsarbete avseende krisberedskap och det långsiktiga arbetet kopplat till social hållbarhet, klimat och stadsplanering. Men det handlar också om att samarbeta med andra städer och utbyta erfarenheter inom området, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Resilience Hubs är en del av initiativet Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) som FN:s organ för katastrofriskreducering (UNDRR) lanserade tidigare i år. Varje utvald stad har utvecklat lokala lösningar för att förbättra sin förmåga att motstå och återhämta sig från katastrofer.

Helsingborg använder bland annat kommunal data för att integrera katastrofriskreducering och motståndskraft i all stadsplanering. Interaktiva kartor simulerar olika riskscenarier i staden som till exempel kraftig nederbörd, förhöjda havsnivåer och föroreningar. Därmed finns en ökad riskmedvetenhet med i ett tidigt skede av stadsplaneringen.

– Städer har en oerhört viktig roll i katastrofriskreducering på lokal nivå. För att kunna leverera samhällsviktiga tjänster såsom skola, vård, omsorg, el och vatten även under en katastrof, krävs det att vi arbetar systematiskt och långsiktigt med att minska sårbarheter och beroenden. Hur väl vi lyckas med detta avgör till stor del hur staden och invånarna kommer att klara av riktigt besvärliga situationer som kan drabba oss. Det kan handla om extrema väderhändelser, störningar i elförsörjningen eller pandemier, säger Sofia Persson, säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad.

Som Resilience Hub ingår också att vara värd för ett internationellt evenemang relaterat till MCR2030. Detta genomförs under den internationella stadsmässan H22 City Expo nästa sommar då MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står värd för konferensen Making Cities Resilient.

- Annons -

FLER NYHETER

Kvaliteten på patchar blir markant sämre

Nu genomför därför Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI) policyändringar för ineffektiva patchar, i ett försök att driva på branschomfattande förbättringar. Från och med...

Jan Olsson nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022

Han är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022 med följande motivering:Jan Olsson syns och hörs! Som medialt ansvarig föreläser han ett 80-tal gånger om året,...
- Annons -

RAPPORT: Emotet minskar, men är fortfarande den vanligaste skadliga koden

Efter en toppnotering från Emotet förra månaden med en påverkan på 14,12 procent av världens företag, är den nu nere på liknande noteringar som...
- Annons -

ANALYS: Mer än var femte HTML-bilaga används för nätfiske

Analysen visar också att text-bilagor är näst vanligast i bedrägliga sammanhang, nio procent dem är skadliga. Minst risk är det med pdf-bilagor där endast...

Svenska Alarm förvärvar konkurrent

Uppköpet av Best Alarm innebär att Svenska Alarm får närmare 1000 nya kunder, vilka får en kvalitetsförhöjning av sin larmtjänst. För Svenska Alarm innebär...
- Annons -

RAPPORT: Antalet cyberattacker har ökat sedan Ryssland invaderade Ukraina

Vid Black Hat USA 2022 lanserade VMware sin årliga Global Incident Response Threat Report som gör en djupdykning i de utmaningar som säkerhetsteam står...

Ny tjänst ska optimera cybersäkerhetsarbetet hos företag

Tech Mahindra har inlett samarbete med ColorTokens för att leverera avancerade Zero Trust-cybersäkerhetslösningar och riskhanteringstjänster, varav den senaste fått namnet Cyber insights. Samarbetet drar...

Datacenter exploderade – följdes av störningar hos Google

För att klargöra vad som orsakade explosionen har en utredning tillsatts.Timmar efter explosionen inkom rapporter om driftstörningar hos flera av Googles tjänster, bland annat...

Stanley Security i avtal med Swedish Match

Valet av säkerhetsleverantör föll på Stanley Security som härmed kommer att ansvara för fabrikens drift och underhåll under hela avtalsperioden, som löper på 36...

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...