- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Helsingborg utses till till global Resilience Hub av FN

Helsingborg har utnämnts som global Resilience Hub för sitt arbete med att hantera växande klimat- och katastrofrisker. Staden får nu tillgång till ett globalt nätverk med expertis inom stadsresiliens, katastrofriskreducering och klimatförändringar – allt med fokus på att utveckla motståndskraft mot olika typer av katastrofer. Övriga utvalda europeiska städer är Barcelona, Milano och Stormanchester.

-

- Annons -
Foto: David Lundin

– Att ingå i detta globala nätverk ger en viktig möjlighet för Helsingborg att ytterligare stärka stadens systematiska säkerhetsarbete avseende krisberedskap och det långsiktiga arbetet kopplat till social hållbarhet, klimat och stadsplanering. Men det handlar också om att samarbeta med andra städer och utbyta erfarenheter inom området, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Resilience Hubs är en del av initiativet Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) som FN:s organ för katastrofriskreducering (UNDRR) lanserade tidigare i år. Varje utvald stad har utvecklat lokala lösningar för att förbättra sin förmåga att motstå och återhämta sig från katastrofer.

Helsingborg använder bland annat kommunal data för att integrera katastrofriskreducering och motståndskraft i all stadsplanering. Interaktiva kartor simulerar olika riskscenarier i staden som till exempel kraftig nederbörd, förhöjda havsnivåer och föroreningar. Därmed finns en ökad riskmedvetenhet med i ett tidigt skede av stadsplaneringen.

– Städer har en oerhört viktig roll i katastrofriskreducering på lokal nivå. För att kunna leverera samhällsviktiga tjänster såsom skola, vård, omsorg, el och vatten även under en katastrof, krävs det att vi arbetar systematiskt och långsiktigt med att minska sårbarheter och beroenden. Hur väl vi lyckas med detta avgör till stor del hur staden och invånarna kommer att klara av riktigt besvärliga situationer som kan drabba oss. Det kan handla om extrema väderhändelser, störningar i elförsörjningen eller pandemier, säger Sofia Persson, säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad.

Som Resilience Hub ingår också att vara värd för ett internationellt evenemang relaterat till MCR2030. Detta genomförs under den internationella stadsmässan H22 City Expo nästa sommar då MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står värd för konferensen Making Cities Resilient.

FLER NYHETER

Sectra tecknar avtal om säker kommunikation med Nederländernas försvarsministerium

Nederländernas försvarsministerium har använt Sectras lösningar för säker kommunikation sedan 2004. Utöver den senaste versionen av Sectra Tiger/S innefattar det nya ramavtalet även service...

Säkerhetsbranschen polisanmäler tre säkerhetsföretag

– Vi ser allvarligt på att företag bedriver larmcentralverksamhet utan tillstånd. Det ställs höga krav på oss som arbetar med säkerhet och trygghet, och...

Kaspersky utnämner territory manager för Norden och Benelux

De Groot har arbetat hos Kaspersky i många år. 2010 började han i det nederländska teamet, inledningsvis som chef över onlineförsäljningen i Benelux-området. Sedan...
- Annons -

Rapport om cyberförsvarsforskning uppdaterad med erfarenheter efter workshop

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång...

Basalt stöttar Ängelholms kommun med totalförsvarsförberedelser

– Kommunen har tagit berömvärt tidiga initiativ för att bilda sig en uppfattning om vad totalförsvarsbeslutet innebär för kommunen och skapat sig ett gott...
- Annons -

Aastha Rohilla samt Carina Helenius och Jahangir Riaz tilldelas ISACAs stipendium 2021

Stipendierna delades ut under ISACA-dagen den 25 november som hölls på Hilton vid Slussen i Stockholm.Juryns motivering för Astha Rohilla lyder:"Aastha Rohilla...

Hälsoteknikbolag ISO-certifieras för informationssäkerhet

– I takt med den ökade digitaliseringen av vården, hantering av känslig information som patientdata och personuppgifter, och i kombination med cyberhot av olika...

Digitala vårdlösningar praxis – men säkerheten oroar

Kaspersky har intervjuat 389 beslutsfattare inom hälso- och sjukvård i 36 länder, för att undersöka branschens digitala utveckling och vilka problem som finns med...

Fastighetsägarna GFR ingår samarbetsavtal med Tmpl Solutions

– I dag öppnar sig nya möjligheter att utveckla fastighetsbranschen med hjälp av digitala verktyg. Ett kraftfullt sätt att skapa värde för fastighetsägare och...

F-Secure går med i Internet Watch Foundation

– F-Secure ansluter sig till IWF vid en avgörande tidpunkt. Förra året var ett rekordår för IWF, då våra analytiker hittade och tog bort...

Svenska anställda får inte tillräcklig utbildning i cybersäkerhet

Trend Micro presenterar nu resultatet av en undersökning av svenska företags användande av samarbetsverktyg. Under pandemins distansarbetande har verktyg som Zoom, Microsoft Teams och...

Tryggare Sverige öppnar kontor i Region Nord

Stiftelsen Tryggare Sverige har under de gångna åren haft många uppdrag och arrangerat ett stort antal seminarier, debatter och föreläsningar runt om i Sverige. Majoriteten...

Finsk låssmed köps upp av Prosero

– Prosero har ett toppenbra team i Finland och det känns fantastiskt att få bli en del av det. Vi växer och vi vet att...

AddSecure förvärvar schweiziska telematikleverantör

– Jag ser fram emot att välkomna LOSTnFOUND till AddSecure-gruppen. Förvärvet är en del av vår strategi att bli ledande inom fleet- och transport...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Ransomware blir värre om vi inte rättar dessa fyra fel

Att det är illa med med cyberbrottslighet är välkänt, speciellt med ransomware (utpressningsattacker, gisslanprogram)....