• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hej, en krisberedskap med läsk och dippsås tack

Jag är här för att berätta att detta har utgått ur sortimentet, är permanent slut på menyn och färdigserverat. Dagens omvärldsklimat kräver att man tar sig upp från bordet, slänger servetten åt sidan tillsammans med passiviteten och omfamnar ett mer proaktivt, nyfiket och medvetet förhållningssätt, det skriver försvarskonsulten Fredrika Storm.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Temat är totalförsvar och oavsett vad jag stöter på inom ämnet handlar allt om medvetenhet. Frågan är dock: är vi verkligen medvetna om vad samhället kräver av oss, vad vi behöver ha i vår krislåda, hur länge vi behöver klara oss själva och att den information som cirkulerar inte alltid är trovärdig?

”I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs”. skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om totalförsvaret som innefattar såväl det militära som det civila försvaret bestående av myndigheter, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och även privatpersoner. Inom ramen ryms värnplikt, civilplikt och tjänsteplikt, där de två sistnämnda främst rör tjänstgöring vid olika typer av samhällsviktig verksamhet, men den egna hemmaberedskapen är också en viktig pusselbit.

Apropå medvetenhet ger svensk TV några exempel och jag anser att programmet ”Samhällskollaps” var ett grymt bra initiativ. Det samlar beslutsfattare i nyckelroller runtom i totalförsvaret som ställs inför scenariospel inte helt olika de jag själv upplevt som student på Försvarshögskolan. Däremot blev jag otroligt besviken redan i det första avsnittet. Min förhoppning var att programmet skulle bidra till att göra totalförsvar och krisberedskap mer tillgängligt för gemene man, i stället gör programledarna humor av preppingkonceptet och väljer att fokusera på de aspekter som uppfattas rätt ouppnåeliga för de miljoner människor i Sverige som inte har en brunn. Hur kan man som ung vuxen i en liten lägenhet med begränsat förvaringsutrymme i innerstan anpassa de råden till sin egen livsstil?

Däremot är det andra bud i Marko & Irma där Irma som en riktig eldsjäl, pun intended, framför sin starka uppfattning om att det är helt centralt att ha en braskamin i huset ifall strömmen skulle gå. Det är inte ett program som hävdar att centralt prata totalförsvar, men samtidigt visar Irma på ett tydligt krisberedskapstänk när hon designar sitt hus.

Fredrika Storm, försvarskonsult.

Poängen i allt detta är att beredskap är ett mindset, en medvetenhet, som vi behöver matcha till dagens läge. Människor behöver känna att det är väl spenderade pengar att investera i en bra krislåda, att man vet var närmsta skyddsrum är och att man förstår sin roll i totalförsvarsplikten. Skyldigheten är alltså tvåväga, där det offentliga bär ansvaret att tillgängliggöra informationen och befolkningen behöver aktivt vilja söka upp den – för sitt och landets bästa.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...