• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Personalnytt
  • Nyhetsbrev

Hanna Stenvall ny kommunikations- och marknadschef på SOFF

-

Den 24 april lämnar Hanna Stenvall rollen som chefredaktör för Skydd & Säkerhet för att börja på Säkerhets- och försvarsföretagen.

– Marknaden för säkerhets- och försvarsföretagen är speciell i flera avseenden. Här behövs långt större förståelse från dem som sitter på makten att sätta spelplanen, det vill säga de politiska aktörer som ska möjliggöra de svenska företagens förmåga att skydda Sverige och Sveriges intressen. Vår förmåga att försvara oss påverkas av flera aspekter. Dels handlar det om omvärldsläget, om relationer och Sveriges roll på kartan. Dels handlar det om samhällsutvecklingen, där parametrar som digitalisering spelar stor roll.
Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här
Hanna Stenvall vill i sin nya roll som Kommunikations- och marknadschef tydliggöra hur detta påverkar samhällets säkerhet:
– Sverige är ett öppet och demokratiskt samhälle och ska så förbli. Men det är 2017. Att stärka försvaret handlar idag om mer än att stärka försvaret av landsgränsen. Vi måste också bli bättre på att skydda vår information, och hantera den sårbarhet som digitaliseringen för med sig. För att lyckas här krävs samverkan, såväl i branschen och mellan näringsliv och berörda myndigheter och andra offentliga aktörer, som med samhället i stort. Samverkan är viktig inte bara för att förstå komplexa sammanhang, utan lika mycket för att finna lösningar i form av produkter, regelverk eller nya arbetssätt.– Det finns ett antal nyckelord jag tycker att man behöver jobba lite extra med i säkerhets- och försvarsbranschen. Samverkan är absolut ett av dem, och för att nå framgång där vill jag också framhålla mångfald som ett annat. Där har vi en gemensam utmaning; hur ska vi locka fler kvinnliga ingenjörer, och få unga drivna människor med olika profil att se säkerhet och försvar som den framtidsbransch det faktiskt är?

Sverige är en världsledande nation när det gäller digitala tjänster, robotik och autonoma system. Samtidigt medför ny teknologi och ständigt nya marknadskrav förändrade förutsättningar. Det i sin tur förändrar säkerhetsbilden. Den förändrade verkligheten behöver dock matchas med nya metoder och teknik för att säkra viktiga samhällsfunktioner, liksom beredskap och principer för att hantera nya hot och risker. Det finns idag en omfattande svensk säkerhetsteknikindustri som adresserar den svenska och internationella säkerhetsmarknaden. Den förser produkter och tjänster generellt med säkerhetsfunktionalitet i syfte att höja deras kvalitet, eller för att säkerställa kundernas behov av säkerhet.

Hanna Stenvall vill vara med och verka för ett smartare utnyttjande av befintliga styrkor genom att bredda tillämpningen, inte minst inom cyber, detektion, sensorer och kommunikation.
– Där kan säkerhetsteknik bidra till att lösa uppgifter för samhällets säkerhet. För försvarsområdet ser jag dessutom fram emot att följa hur ny civil teknik, inte minst från det traditionella säkerhetsområdet, kan finna sin väg in till skyddet av samhället på helt nya sätt.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...