• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Personalnytt
  • Nyhetsbrev

Hanna Stenvall ny kommunikations- och marknadschef på SOFF

-

Den 24 april lämnar Hanna Stenvall rollen som chefredaktör för Skydd & Säkerhet för att börja på Säkerhets- och försvarsföretagen.

– Marknaden för säkerhets- och försvarsföretagen är speciell i flera avseenden. Här behövs långt större förståelse från dem som sitter på makten att sätta spelplanen, det vill säga de politiska aktörer som ska möjliggöra de svenska företagens förmåga att skydda Sverige och Sveriges intressen. Vår förmåga att försvara oss påverkas av flera aspekter. Dels handlar det om omvärldsläget, om relationer och Sveriges roll på kartan. Dels handlar det om samhällsutvecklingen, där parametrar som digitalisering spelar stor roll.
Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här
Hanna Stenvall vill i sin nya roll som Kommunikations- och marknadschef tydliggöra hur detta påverkar samhällets säkerhet:
– Sverige är ett öppet och demokratiskt samhälle och ska så förbli. Men det är 2017. Att stärka försvaret handlar idag om mer än att stärka försvaret av landsgränsen. Vi måste också bli bättre på att skydda vår information, och hantera den sårbarhet som digitaliseringen för med sig. För att lyckas här krävs samverkan, såväl i branschen och mellan näringsliv och berörda myndigheter och andra offentliga aktörer, som med samhället i stort. Samverkan är viktig inte bara för att förstå komplexa sammanhang, utan lika mycket för att finna lösningar i form av produkter, regelverk eller nya arbetssätt.– Det finns ett antal nyckelord jag tycker att man behöver jobba lite extra med i säkerhets- och försvarsbranschen. Samverkan är absolut ett av dem, och för att nå framgång där vill jag också framhålla mångfald som ett annat. Där har vi en gemensam utmaning; hur ska vi locka fler kvinnliga ingenjörer, och få unga drivna människor med olika profil att se säkerhet och försvar som den framtidsbransch det faktiskt är?

Sverige är en världsledande nation när det gäller digitala tjänster, robotik och autonoma system. Samtidigt medför ny teknologi och ständigt nya marknadskrav förändrade förutsättningar. Det i sin tur förändrar säkerhetsbilden. Den förändrade verkligheten behöver dock matchas med nya metoder och teknik för att säkra viktiga samhällsfunktioner, liksom beredskap och principer för att hantera nya hot och risker. Det finns idag en omfattande svensk säkerhetsteknikindustri som adresserar den svenska och internationella säkerhetsmarknaden. Den förser produkter och tjänster generellt med säkerhetsfunktionalitet i syfte att höja deras kvalitet, eller för att säkerställa kundernas behov av säkerhet.

Hanna Stenvall vill vara med och verka för ett smartare utnyttjande av befintliga styrkor genom att bredda tillämpningen, inte minst inom cyber, detektion, sensorer och kommunikation.
– Där kan säkerhetsteknik bidra till att lösa uppgifter för samhällets säkerhet. För försvarsområdet ser jag dessutom fram emot att följa hur ny civil teknik, inte minst från det traditionella säkerhetsområdet, kan finna sin väg in till skyddet av samhället på helt nya sätt.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...